Skyddsombud

För dig som är skyddsombud
Som skyddsombud företräder du alla anställda på arbetsplatsen inom ditt skyddsområde oavsett om de är medlem i ett fackförbund eller är oorganiserade. Du har en viktig roll för att påtala brister i arbetsmiljön och föreslå åtgärder, och att delta vid planering av förändringar på arbetsplatsen.

Skyddsombudets är med i planering och genomförande av arbetsmiljöarbete samt påpekar brister i arbetsmiljön. Om det finns inhyrd arbetskraft, företräder skyddsombudet även dem.

Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, Men att de ska samverka med arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöarbetet, det vill säga skyddsombuden. För att de ska lyckas i sitt uppdrag har skyddsombuden en rad rättigheter. Till exempel har de rätt att använda arbetstid för skyddsombudsarbete och utbildning. Dessutom har personen rätt att stoppa verksamheten om det finns så stora brister i arbetsmiljön att det är fara för någons liv. 

Mer information om skyddsombud och deras roll:
https://www.naturvetarna.se/fortroendevald/skyddsombudets-roll/
https://www.saco.se/fortroendevald/for-dig-som-skyddsombud/

Uppdaterades senast 27 juni 2019