Utbildningsplan - gamla föreskriften SJVFS 2009:83

Gäller för aspiranter som antagits före 2022, enligt den då gällande föreskriften

Utbildningsplan specialistkompetens i sjukdomar hos häst

Bilaga 1 häst

Bilaga 3 Riktlinjer för examination

 

Uppdaterades senast 02 juni 2023