Tjänstledighet

Rätten till tjänstledighet regleras i lag och ibland även kollektivavtal. Enligt lag kan man vara tjänstledig för:

  • utbildning
  • föräldraledighet
  • starta eget företag
  • svenskundervisning för invandrare
  • militärtjänstgöring
  • fackliga uppdrag
  • vårda av anhörig
  • trängande familjeskäl
  • övrigt avtalat i kollektivavtal t (ex finns inom statlig sektor ett kollektivavtal som normalt ger rätt till tjänstledighet för att prova på ett annat arbete inom staten)

För mer info, se gärna:

Uppdaterades senast 19 maj 2021