Facklig struktur & information

Här samlar vi information som rör fackligt arbete och struktur.

Facklig rådgivning

Från och med 1 januari 2022 finns den fackliga servicen åter inom SVFs kansli, läs mer här.


Fackliga rådet

Under 2022 kommer fackliga rådet vara en plattform för förtroendevalda på arbetsplatserna. Utifrån vad som kommer upp på de träffarna, kommer fackliga rådet lyssna in behov och forma sin verksamhet för att uppfylla våra behov. Det är väldigt viktigt för oss att Sveriges Veterinärförbund har stark lokal förankring, och nu kommer den rollen att lyftas!

Är du intresserad av att ta ett fackligt uppdrag, hör av dig till radgivning@svf.se eller telefon 08-545 558 20.

Facklig/arbetsrättslig rådgivning samt förhandlingsverksamhet hanteras av ombudsmän och kontaktuppgifter hittas under fliken ”kontakta facklig service” på medlemssidorna.

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF
DVF är under omformning till Lokal-lokal Saco-S förening.
Kontaktpersoner för DVF:
Elin Norberg, Leg Veterinär, Ordförande Distriktsveterinärföreningen: elin.norberg@distriktsveterinarerna.se
Lars Kristensen, Leg Veterinär, Sekreterare Distriktsveterinärföreningen: Lars.Kristensen@distriktsveterinarerna.se


Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegationen är utsedd av förbundsstyrelsen, och har till uppgift att vara rådgivande åt förbundsstyrelsen i avtals- och förhandlingsfrågor. I förhandlingsdelegationen kommer utsedda förtroendevalda och ombudsmän tillsammans diskutera inriktning, yrkanden och prioriteringar, och sedan rekommendera förbundsstyrelsen att fatta de formella besluten.

Följande personer ingår i förhandlingsdelegationen:

  • Björn Santesson, ombudsman SVF
  • Torbjörn Bidebo, ombudsman SVF
  • Eleonor Fredler, ställföreträdande ordförande SVF
  • Markus Abrahmsén, ordförande Fackliga Rådet SVF
  • Sofie Henriksson, styrelseledamot SVF
  • Lars Kristensen, Distriktsveterinärerna
  • Therese de Haan, Växa Sverige
  • Anna Kronsell, Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås

Man kan nå delegationen via mailadress avtalsdelegationen@svf.se


Saco

SVF är ett av 22 förbund inom Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) som har totalt 700 000 medlemmar. Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som har funnits som en central kraft i svensk samhällsutveckling i mer än 70 år. Genom åren har Saco bidragit till förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem för Sveriges akademiker. Läs mer om organisationen här.

Saco i framtiden - framtidsutredningen 2019-2022 - läs mer om utredningen här.

Saco-S
Saco-S är förhandlingsorganisationen för Sacoförbundens statligt anställda medlemmar. Läs mer här.
Presentation från utbildningstillfälle kring Saco-S arbete (oktober 2019): Information från och om Saco-S arbete

Uppdaterades senast 03 oktober 2022