Facklig struktur & information

Här samlar vi information som rör fackligt arbete och struktur.

Facklig rådgivning

Här finner du information om vår fackliga service.

Fackliga rådet

Under 2022 kommer fackliga rådet vara en plattform för förtroendevalda på arbetsplatserna. Utifrån vad som kommer upp på de träffarna, kommer fackliga rådet lyssna in behov och forma sin verksamhet för att uppfylla våra behov. Det är väldigt viktigt för oss att Sveriges Veterinärförbund har stark lokal förankring, och nu kommer den rollen att lyftas!

Är du intresserad av att ta ett fackligt uppdrag, hör av dig till radgivning@svf.se eller telefon 08-545 558 20.

Facklig/arbetsrättslig rådgivning samt förhandlingsverksamhet hanteras av ombudsmän och kontaktuppgifter hittas under fliken ”kontakta facklig service” på medlemssidorna.

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF
Hösten 2021 bildades en lokal-lokal SACO förening för distriktsveterinärer anställda av Jordbruksverket för att passa in i strukturen på arbetsmarknaden. Föreningen kommer fortsätta driva det fackliga arbetet vidare för att ständigt förbättra villkoren för landets distriktsveterinärer.

DVF kommer att leva vidare som förening, bland annat med uppgiften att förvalta föreningens fonder. 

Kontaktpersoner för DVF:
Se länk: https://www.saco.se/lokala-webbplatser/distriktsveterinarerna-inom-saco-s/kontakt/


Förhandlingsdelegation
Förhandlingsdelegationen är utsedd av förbundsstyrelsen, och har till uppgift att vara rådgivande åt förbundsstyrelsen i avtals- och förhandlingsfrågor. I förhandlingsdelegationen kommer utsedda förtroendevalda och ombudsmän tillsammans diskutera inriktning, yrkanden och prioriteringar, och sedan rekommendera förbundsstyrelsen att fatta de formella besluten. Man kan nå delegationen via mailadress avtalsdelegationen@svf.se


Saco

SVF är ett av 22 förbund inom Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) som har totalt 700 000 medlemmar. Saco är en partipolitiskt obunden facklig centralorganisation som har funnits som en central kraft i svensk samhällsutveckling i mer än 70 år. Genom åren har Saco bidragit till förbättrade arbetsvillkor och trygghetssystem för Sveriges akademiker. Läs mer om organisationen här.

Saco-S
Saco-S är förhandlingsorganisationen för Sacoförbundens statligt anställda medlemmar. Läs mer här.

Distriktveterinärerna inom Saco-S

Uppdaterades senast 09 november 2023