Länkar

Handbok i strålskydd - Häströntgen

Strålskyddsmyndigheten publicerade i december 2020 en handledning avsedd för den som arbetar med eller bedriver verksamhet som innefattar röntgendiagnostik av hästar. Handboken riktar sig till både kliniker och ambulerande verksamheter. Handboken är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att uppnå ett bra strålskydd inom häströntgen och tar upp de mest relevanta kraven. Bland annat ges en introduktion till joniserande strålning och principerna för strålskydd, en översikt av det regelverk som gäller för verksamhet med häströntgen samt råd och vägledningar för att utforma och bedriva häströntgen i enlighet med kraven i gällande strålskyddsreglering.
Länk till handboken.

Uppdaterades senast 23 november 2022