Regler för godkännande av kurs i Steg 1 häst

Kurser som aspiranten får tillgodoräkna sig ska vara SVF-godkända för steg 1-häst vid det tillfälle då kursen genomgicks. Se sammanställning av godkända steg 1 kurser

  • ESK gör generellt inte bedömning/godkännande av kurs på förfrågan från aspirant. Undantag kan göras för utländska/internationella kurser och kongresser, som i så fall ska förhandsbedömas. Aspiranten ska då presentera kursens namn och kursprogram där innehåll, antal timmar och föreläsare samt deras titlar ska framgå.
  • Vissa internationella kurser/kongresser är generellt förhandsgodkända av ESK – se godkända steg 1 kurser
  • Då det gäller ansökan om tillgodoräknande av tidigare genomförda kurser i samband med att veterinären ansöker om att få påbörja sin utbildning bedömer/godkänner dock ESK de genomförda kurserna. I övrigt görs inga efterhandbedömningar av kurser.
Uppdaterades senast 07 maj 2024