Ansökan om dispens

Ansökan om dispens avseende utbildningsmoment ingående i specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt, steg 2.

Klicka här för att öppna blanketten.

Ifylld ansökningsblankett mailas till: specialistutbildning@svf.se

 

Uppdaterades senast 23 maj 2023