Fullmäktigeledamöter i SVF

Fullmäktigeledamöter

Ordinarie ledamöter med 4 års mandatperiod 2020–2023

Magnus Algotsson
Åsa Bergström
Astrid Borg
Sandra Draaisma
Ulrika Forshell
Jonas Johansson Wensman
Jenny Lundström
Oskar Maxon
Sofia Munoz
Elin Norberg
Anders Sandberg
Estelle Ågren

Ersättare i nedanstående ordning med 4 års mandatperiod 2020–2023

Torsten Jakobsson
Therese Edström
Åsa Lundgren
Emma Bergenkvist
Henrik Rönnberg
Ellen Winqvist
Aina Moe Bäck
Katarina Kjeller
Christina Finell
Maria Averstad
Stefan Ekwall

Ordinarie ledamöter med 4 års mandatperiod 2022–2025

Mats Axelsson
Sofia Hanås
Henrik Holst
Emma Hurri
Shwan Kareem
Lars Kristensen
Anne-Li Ljunggren
Sonia Lopez
Tomas Manske
Olle Rydell
Ulrika Sjösten
Elina Åsbjer

Ersättare i nedanstående ordning med 4 års mandatperiod 2022–2025

Ingrid Ragnarsson
Håkan Landin
Linda Perttula
Henrik Rönnberg
Oskar Maxon
André Rowe
Teresia Uggla
Sarah Östergård Jensen
Signe Backman
Romana Hjalmarsson Vertovec
Jenny Lindblom
Ann Nilsson

Uppdaterades senast 17 januari 2022