Lika villkor

Hbtq-frågor är fackliga frågor.

Sveriges Veterinärförbund samarbetar med Saco kring jämställdhetsfrågor med målsättningen att uppnå ett samhälle där allas kunskap och kompetens tas tillvara och där ingen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund av politisk åsikt, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Om du känner dig diskriminerad på din arbetsplats bör du i första hand ta hjälp av din chef, om det ej är möjligt är det skyddsombudet på arbetsplatsen som kan hjälpa dig vidare. Du kan även göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Länkar:

  • RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.
  • Schyst.se - tankeväckande handböcker med olika teman som hjälper dig kommunicera medvetet och inkluderande.
  • Diskrimineringsombudsmannen
  • Sacos stödmaterial för en hbtq-vänlig arbetsplats finner du här

 

 

Uppdaterades senast 28 februari 2024