Inkomstförsäkring

Mer om inkomstförsäkringen
För att omfattas av veterinärförbundets inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som ordinarie medlem. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet. 

Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från inkomstförsäkringen.

Inkomstförsäkringen ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 60 000 kronor/månad brutto. 

För att omfattas av Veterinärernas inkomstförsäkring måste du vara med i Akademikernas a-kassa (www.aea.se) som betalar ut a-kassa.

Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos a-kassan.
Ersättning betalas ut i 120 a-kassedagar.
Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.
Mer om inkomstförsäkringen finns här.

Vid frågor kontakta Akademikernas a-kassa
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16
Tel: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com

Uppdaterades senast 01 juli 2022