Uppsägning

Kan ske av två skäl - arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsbristsituationen beror på förändrade förhållanden i företagets verksamhet. Enligt huvudregeln påverkar din anställningstid och din kompetens möjligheter att behålla anställningen. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen kan också komma överens om att andra utgångspunkter för vem eller vilka som ska sägas upp. Uppsägning på grund av personliga skäl kan bli aktuell om en anställd har misskött sitt arbete.

Av lagen om anställningsskydd (LAS) följer vilka uppsägningstider som gäller. Lagen reglerar även uppsägningstiden om den anställde själv vill sluta på sitt arbete. Uppsägningstiden är beroende av hur länge man varit anställd. Finns gällande kollektivavtal på arbetsplatsen, kan dock uppsägningstiderna skilja sig från dem i LAS.

Vid en uppsägning behåller man löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men måste då samtidigt vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Man kan också bli avskedad. Då finns ingen uppsägningstid, utan man får gå direkt och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. För att bli avskedad krävs att den anställde gjort sig skyldig till ett mycket grovt fel som inte kan accepteras på en arbetsplats.

För mer info se gärna:

Uppdaterades senast 28 februari 2024