För aspirant

Förfrågan om att få kurs bedömd för tillgodoräknande

Om du, som aspirant, är intresserad av en kurs som inte har bedömts av ESK och du alltså inte vet om den är godkänd för ditt specialistprogram så du får tillgodoräkna dig den - så ska du göra en förfrågan hos ESK för ditt program om att få kursen bedömd, innan du genomför den.

Till förfrågan ska bifogas: Kursprogram där kursens benämning, innehåll, tidsschema/antal timmar och föreläsare framgår.  

Skicka din förfrågan och bilagor till: specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 27 november 2023