Svensk specialistutbildning - ny föreskrift

Från och med den 1 januari gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (C25 SJV 2021:25). I korthet innebär den att Sveriges Veterinärförbund tar över de delar av administrationen som tidigare utfördes av Jordbruksverket. Det betyder att ansökan till specialistutbildning från det datumet ska skickas till Sveriges Veterinärförbund. Jordbruksverket kommer dock fortsättningsvis att utfärda intyg efter fullgjord utbildning.

Vi kommer löpande lägga upp detaljer när ny information finns, se längst ner på sidan.

 

Du som påbörjat din utbildning innan 1 januari fortsätter i princip som förut. Kunskapskraven är enligt den utbildningsplan du antogs till. Den tid och de delar av utbildningen som du genomfört får du tillgodoräkna dig med samma dokumentation som hittills. I vissa avseenden kommer den nya föreskriften och nya regler att börja gälla även för dig. Mer information om det kommer att presenteras när utbildningsplanerna är klara. 

 

Nya specialistutbildningen i korthet

  • Man ska anmäla sig till Sveriges Veterinärförbund att man vill påbörja sin specialistutbildning.
  • När anmälan är godkänd erhåller man underlag för att ansöka om att få börja sin specialistutbildning. Tillsammans med sin huvudhandledare ska den individuella utbildningsplanen fyllas i och skickas in som ska granskas och godkännas av Sveriges Veterinärförbund (denna punkt börjar gälla när utbildningsplanerna är klara). 
  • Det kommer i framtiden finnas fler specialistområden.
  • Nya utbildningsplaner är under revidering och kommer publiceras under året.
  • Nya detaljerade krav för respektive utbildning kommer framgå i de nya utbildningsplanerna.
  • När examination är genomförd med godkänt resultat ansöker man om godkännande som specialist hos Jordbruksverket.

Anmälan
Klicka här för att läsa hur du anmäler dig till en specialistutbildning. Din anmälan kommer dock hanteras först när utbildningsplanen för den utbildning du anmält dig till är färdigställd.

 

Nytt 2022-03-23
Regler för tillgodoräknanden - steg 1
Klicka här för att läsa detaljerad information. 


Frågor, anmälan eller dokument skickas till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 29 mars 2022