Fullmäktige

Fullmäktigemötet utgör SVF högsta beslutande organ och består sedan 2018 av 24 fullmäktigeledamöter, varav hälften väljs vartannat år, för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive sektionerna.

Fullmäktige håller ordinarie möte vartannat år senast i juni månad.

Uppdaterades senast 30 maj 2022