Om hot, förtal & näthat

Webbutbildningen Tryggt jobbat! - lär dig bemöta hat och hot
Hat och hot är ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser. Det kan handla om direkta hot på arbetsplatsen men även om uthängningar i sociala medier. För att rusta djursjukvårdspersonal att bättre kunna bemöta dem som hotar finns nu en webbutbildning – Tryggt jobbat!
Länk till Prevent & utbildningen

Polisen
Här kan du läsa om hur polisen hanterar hot & trakasserier på nätet samt råd avseende hur du kan agera själv.
Länk: Näthat - lagar & fakta
Länk: Demokratibrott - polisens arbete
Folder: Anmäl alltid hot, hat & våld

Åklagarmyndigheten 
Här finns bland annat information om vad som gäller vid till exempel förtal ur ett juridiskt perspektiv.
Länk: Förtal och förolämpning

Näthatshjälpen
Här hittar du konkreta tips och råd om hur du till exempel kan samla digitala bevis, hantera dina konton på sociala medier på ett säkert sätt samt var du kan finna hjälp och stöd.
Länk: Näthatshjälpen
Här kan du bland annat finna en steg-för-steg-guide för hur du gör en polisanmälan vid ett misstänkt nätbrott: Polisanmälan - steg för steg

Hot på jobbet 
Hot på jobbet är en hemsida som vänder sig till tjänstemän inom staten - men innehållet är väl lämpat även för veterinärer och annan personal inom djursjukvården. Hotpajobbet.se

Artikel från Svensk Veterinärtidning: Hot och förtal i veterinärens vardag - vad kan vi göra?

Uppdaterades senast 12 oktober 2023