Samtalsledare yrkesetik - Medlemsutbildning 8-9 februari 2023

Veterinärers vardag kantas av många frågeställningar som är oerhört komplexa. Ibland får våra medlemmar stå ut med hot likväl som ekonomisk press från huvudmän, och varje dag ska beslut fattas ofta under tidspress om vilken vård som är nödvändig eller för kostsam. Situationerna är hur många som helst och etik är ett ständigt aktuellt ämne.

Sveriges veterinärförbund vill därför initiera medlemsdiskussioner kring veterinärers yrkesetik och ett led i detta är att utbilda 15 samtalsledare i yrkesetiska och veterinäretiska frågor.

Den som har genomgått utbildningen kommer att få ett centralt fackligt uppdrag att företräda förbundet i diskussioner med medlemmar, dvs att hålla i och leda diskussioner om dessa frågor med kollegor. 

Förbundet står för omkostnaderna, du bidrar med din kompetens, tid och ditt engagemang. Det kommer finnas 15 platser på utbildningen, varför vi inte kan garantera att alla som vill får gå utbildningen.

Datum: 8-9 februari 2023
Tid: Start kl. 9.30 onsdag. Slut kl. 16.00 torsdag
Plats: I Stockholmsområdet, plats meddelas när det är fastställt.
Max antal deltagare: 15 st (vid fler anmälda kommer en gallringsprocess att ske utifrån geografi och verksamhet).
Sista anmälningsdag: 30 december 2022

Anmäl dig genom att maila kansli@svf.se, uppge namn, arbetsplats och ev specialkost.

Välkomna!

Uppdaterades senast 31 oktober 2022