Nyheter

Branschgemensamma rekommendationer för veterinär journalföring i Sverige

Journalföring utgör en viktig del av den kliniska veterinärens arbete då journaler har stor betydelse för patientsäkerheten och för att djurhälsopersonal ska känna trygghet i arbetet. En arbetsgrupp skapades 2021 med syfte att skapa gemensamma rekommendationer för hur veterinärer i Sverige, på ett effektivt sätt, kan skriva relevanta och fullständiga journaler som lätt kan läsas av andra involverade personer samt att öka djurhälsopersonals kunskap i hantering av information som journalförs. Här publiceras resultatet av detta arbete.
Läs vidare

Webbutbildningen Tryggt jobbat! - lär dig bemöta hat och hot

Hat och hot är ett vanligt förekommande problem på många arbetsplatser. Det kan handla om direkta hot på arbetsplatsen men även om uthängningar i sociala medier. För att rusta djursjukvårdspersonal att bättre kunna bemöta dem som hotar finns nu en webbutbildning – Tryggt jobbat!
Läs vidare

Ökad risk för införsel av rabies till Sverige

Just nu råder ökad risk för att den mycket allvarliga virussjukdomen rabies kan föras in till Sverige då ukrainska flyktingars sällskapsdjur inte följer den ordinarie processen vid införsel till EU.
Läs vidare

Ordinarie fullmäktigemöte 2022

Ordinarie fullmäktigemöte 2022, Sveriges Veterinärförbund Lunch till lunch – torsdag 19 - fredag 20 maj Digitalt möte
Läs vidare

Krisen i Ukraina - vad kan vi göra?

Krisen i Ukraina slår just nu hårt mot befolkningen. Här samlar vi information och länkar till organisationer som arbetar för att hjälpa och stötta.
Läs vidare

Införsel av djur från Ukraina / Movement of pets from Ukraine

Med anledning av den kritiska situationen i Ukraina inkommer allt fler frågor om vad som gäller vid införsel av sällskapsdjur. Vi hänvisar till ansvarig myndighet - Jordbruksverket - för dessa frågor men vill starkt rekommendera även SVAs information och råd i sammanhanget. Läs mer nedan.
Läs vidare

Nya bestämmelser för läkemedel för djur

Den 28 januari 2022 började EU‍-‍förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att gälla. Bland annat gäller nya regler för receptförskrivning till djur.
Läs vidare

Information om SVFs Fackliga service 2022

Från och med 1 januari 2022 finns den fackliga servicen åter inom SVFs kansli.
Läs vidare

Sveriges Veterinärförbund tar över administration av specialistutbildningar

Från och med 1 januari gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJV 2021:25). I korthet innebär den att SVF tar över de delar av administrationen som tidigare utfördes av Jordbruksverket. Det innebär att ansökning till specialistutbildning skickas till SVF. Jordbruksverket kommer fortsättningsvis att utfärda intyg efter fullgjord utbildning.
Läs vidare

Fler utbildningsplatser löser inte veterinärbristen

Regeringen har beslutat att utöka antal utbildningsplatser för veterinärer. Men kommer ett ökat antal utbildningsplatser på veterinärutbildningen att lösa veterinärbristen? Vi anser att svaret på frågan är nej, då frågan är mycket mer komplex än så. Detta lyfter vi på Altingets debattsida idag.
Läs vidare