Nyheter

Kansliet sommarstängt 13 juli – 31 juli

Under veckorna 29-31 har kansliet sommarstängt. Kanslimail (kansli@svf.se) kommer bevakas men svarstiden kan bli något fördröjd. Vi har samlat vanliga frågor och svar som inkommer till kansliet på vår hemsida under rubriken FAQ,
Läs vidare

Uttalande om tävling med och träning av nervsnittade hästar

Enligt svensk djurskyddslag (2018:1192) är det förbjudet att göra operativa ingrepp i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det är även förbjudet att aga, skada eller överanstränga djur. Att nervsnitta en häst i förebyggande syfte för att kunna pressa den hårdare och överanstränga hästen utan att den känner smärta kan inte anses vara förenligt med djurskyddslagen och dess syfte att främja en god djurvälfärd och respekt för djur samt skydda djur mot onödigt lidande.
Läs vidare

INFORMATIONSSIDA OM CORONAVIRUS/ COVID-19

Sveriges Veterinärförbund följer kontinuerligt utvecklingen kring det pågående utbrottet av COVID-19 och dess effekter på veterinära verksamheter och i samhället i stort. Här samlar vi fortlöpande information som kan vara av nytta för våra medlemmar och övriga kollegor.
Läs vidare

Kategorisering av antibiotika för användning till djur

EMA (European Medicine Agencys) har publicerat kategorisering av antibiotika som används till djur på flera språk och däribland svenska.
Läs vidare

Replik till SKK angående nederländskt beslut om avel av trubbnosiga hundar

I mars 2019 tog den nederländska regeringen fram ett nytt regelverk för tolv trubbnosiga hundraser i syfte att förbättra hälsoläget hos dessa raser. Den nederländska kennelklubben har lagt fram ett eget förslag till hälsoprogram till regeringen med önskemål om att regelverket ska lättas. I maj 2020 meddelade den nederländska regeringen att reglerna inte kommer lättas nämnvärt. Med anledning av svenska kennelklubbens (SKK) kommentar till den nederländska regeringens beslut vill Sveriges Veterinärförbund (SVF) replikera enligt följande.
Läs vidare

Nya djurskyddsregler för hund & katt

Den 15 juni 2020 börjar de nya djurskyddsreglerna, föreskrift L102, för hund och katt att gälla.
Läs vidare

Sveriges Veterinärförbund ställer sig frågande till prioriteringar i samband med läkemedelsbrist

Brist på vissa läkemedel till följd av coronakrisen ger allvarliga ekonomiska, psykologiska och djurskyddsmässiga konsekvenser för verksamheter inom djursjukvården. Jordbruksverket och Läkemedelsverket uppmanar veterinärer till återhållsamhet med narkosläkemedlet propofol som behövs i stora kvantiteter inom akutsjukvården på humansidan just nu.
Läs vidare

SVF kommenterar SKKs beslut avseende tillfällig dispens vid avel

Med anledning av Svenska Kennelklubbens beslut att medge en generell dispens från krav i grund- och registreringsregler om att, innan parning, inkomma med resultat av exempelvis ögonlysning, HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status under april och maj 2020 vill Sveriges veterinärförbund (SVF) kommentera detta enligt följande:
Läs vidare

Jordbruksverket avråder från testning av husdjur för SARS-CoV-2 utan särskilda skäl

Information och råd till veterinärer rörande SARS-CoV-2 Mot bakgrund av ett ökat intresse från vissa privata laboratorier att erbjuda klinisk diagnostik av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 på djur - det virus som orsakar covid-19 på människa - ser Jordbruksverket behov av att informera kliniskt verksamma veterinärer och veterinära laboratorier om hur situationen bör hanteras. Jordbruksverket anser att det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i första hand är en folkhälsofråga och avråder från testning av djur om inte särskilda skäl föreligger. Om en frågeställning om sjukdom hos djur som förknippas med SARS-CoV-2 uppstår – kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för samråd.
Läs vidare

Brist på skyddsutrustning på grund av Covid-19 - avsteg från K112

Ett antal företrädare från djursjukvårdsbranschen har gemensamt arbetat fram en övergripande riskbedömning för hur djursjukvården kan bedrivas med tillfälliga avsteg från K112 utan att patientsäkerheten, djurskyddet, smittskyddet, vårdkvaliteten eller personalens arbetsmiljö äventyras på ett oförsvarligt sätt för varken sällskaps- eller produktionsdjur.
Läs vidare