Nyheter

Sveriges Veterinärförbund tar över administration av specialistutbildningar

Från och med 1 januari gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJV 2021:25). I korthet innebär den att SVF tar över de delar av administrationen som just nu ligger hos Jordbruksverket. Det innebär att ansökning till specialistutbildning skickas till SVF. Jordbruksverket kommer fortsättningsvis att utfärda intyg efter fullgjord utbildning.
Läs vidare

Workshop för arbetsmiljöarbete med fokus på kränkande särbehandling och trakasserier

Paketet innehåller en introduktion inklusive syfte, beskrivning av relevanta lagar och förordningar, beskrivning av härskartekniker och hur de kan motverkas samt tre diskussionsövningar.
Läs vidare

Löneenkäten 2021

Årets löneenkät finns nu tillgänglig och har skickats ut till samtliga medlemmar. Det är av stor vikt för oss att få en god svarsfrekvens för att fortsätta kunna producera den bästa lönestatistiken för veterinärer. Dina svar gör verkligen nytta!
Läs vidare

En uppmaning till regeringen att ändra lagstiftningen för att skydda kvinnor och djur som drabbas av våld

Sveriges Veterinärförbund och fem djur- och kvinnoorganisationer uppmanar idag på DN debatt 16/10 regeringen till att ändra lagstiftningen för att skydda kvinnor och djur som drabbas av våld.
Läs vidare

Dags att nominera ledamöter till SVF Fullmäktige

Under december 2021 kommer det att vara val av ledamöter till SVF:s Fullmäktige. Det ska väljas 24 ledamöter varav 12 stycken blir ordinarie ledamöter och 12 stycken blir ersättare. Mandatperioden är 4 kalenderår, 2022-2025.
Läs vidare

SVF uppmanar än en gång till svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

SVF upprepar och förtydligar vädjan, nu till samtliga svenska EU-parlamentariker, att agera i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor.
Läs vidare

Kommentar angående förslag på medel för ökat antal utbildningsplatser för veterinärer i regeringens budgetproposition

Djursjukvården befinner sig i en mycket allvarlig kris och är i behov av akuta åtgärder. Sveriges veterinärförbund vill här påpeka behovet av omedelbara, faktabaserade åtgärder som kan ge betydligt snabbare resultat än de långsiktiga åtgärder som näringsministern lägger fram idag.
Läs vidare

Examination 2022 steg 1

Här finns datum för sista anmälningsdag och examination.
Läs vidare

Kommentar angående arbetsmiljöns betydelse för veterinärbristen

I en replik på ett debattinlägg ifrågasätter SVF starkt hur man ska kunna utvärdera och åtgärda veterinärbristen utan att diskutera frågan om veterinärernas arbetsmiljö.
Läs vidare

SVF uppmanar till svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

Sveriges Veterinärförbund skickade den 2:a juli följande skrivelse till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet med en uppmaning om ett svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor.
Läs vidare