Nyheter

Resultat från enkät till SVF:s medlemmar om antibiotikaanvändning

En enkät avseende antibiotikaanvändning inom svensk djursjukvård gick under november månad ut till SVFs medlemmar och här redovisas resultatet av denna. Positiva resultat visar att medvetenheten om resistens ökar och att användningen av antibiotika minskar.
Läs vidare

Löneenkäten 2019

Årets löneenkät finns nu tillgänglig. Det är av stor vikt för oss att få en god svarsfrekvens för att fortsätta kunna producera den bästa lönestatistiken för veterinärer. Dina svar gör verkligen nytta!
Läs vidare

SVF fördömer illegal handel med hundar

Sveriges Veterinärförbund har tagit del av Sveriges Televisions granskning om smuggelhundar och har även sedan tidigare fördömt denna typ av verksamhet som grym och djupt omoralisk.
Läs vidare

European Veterinary Code of Conduct & Veterinary Survey 2018

Nya publikationer från FVE; en reviderad version av dokumentet European Veterinary Code of Conduct samt The European Veterinary Survey 2018.
Läs vidare

Rapport - Rabies och illegalt införda hundar

Slutrapport för den myndighetsgemensamma arbetsgruppens förbättringsarbete.
Läs vidare

Förvaltningsdomstolen upphäver Datainspektionens reprimand tilldelad Sveriges Veterinärförbund gällande för sen anmälan om Dataskyddsombud

Reprimanden kändes ”orättvis” från början och hängdes ut i olika medier till skada för veterinärförbundet, varför kanslichef Ann-Louise Fredriksson efter diskussion med Sacos dataskyddsombud och SVFs egen datakonsult tog beslut om att överklaga den till förvaltningsrätten. "Den 17/10-19 kom domen och vi är nu mycket glada att reprimanden upphävs" säger Sveriges Veterinärförbunds kanslichef.
Läs vidare

Arbetsmiljö inom djursjukvården - resultat av enkätstudie

Anställda inom svensk djursjukvård upplever stress och hög arbetsbelastning, anger att de i hög grad arbetar övertid och att ledarskapet brister. Det visar en studie av arbetsmiljön inom djursjukvården som Naturvetarna har gjort under våren 2019.
Läs vidare

Skyddsombudens dag 23/10

Hur skapar vi återhämtning? Vi får lära oss om kopplingen mellan psykosocial arbetsmiljö, återhämtning och hälsa, med hjälp av överpsykolog Kerstin Wentz.
Läs vidare

Fototävling - våra vacka djur

Under årets veterinärkongress korades årets vinnare av Svensk Veterinärtidnings fototävling. Det var en jämn kamp och svårt att enas om en vinnare. Vinnare blev slutligen Camilla Ifwarson med bilden "Kamp i Kalahari".
Läs vidare

World Day for Decent Work

Idag uppmärksammar världen schysta arbetsvillkor - Det är World Day for Decent Work#WDDW19!
Läs vidare