Nyheter

Global Week of Climate Action - läs mer om fackförbundens globala arbete för klimatet!

Klimatet är en facklig fråga! Det finns inga jobb på en död planet. Världen över jobbar facken för #JustTransition, en grön omställning med målet klimatvänliga jobb och anständiga arbetsvillkor.
Läs vidare

Akademikervecka & webbinarium om stresshantering

Under vecka 38 genomför Sacoförbunden en gemensam akademikervecka och i samband med den erbjuds bland annat ett webbinarium om stresshantering och effektivitet på jobbet.
Läs vidare

Mall för lokalt kollektivavtal på Evidensia Djursjukvård

Naturvetarna tog i slutet av 2018 kontakt med Evidensia för att gemensamt arbeta fram en mall för lokala kollektivavtal på Evidensia.
Läs vidare

Jordbruksverket negligerar djurskyddet för vilda djur som används i förvaltning

Jordbruksverkets har lämnat sin ” Rapport - Förvaltning eller djurförsök med vilda djur?” till regeringen. Uppdraget från regeringen innebar att Jordbruksverket, tillsammans med Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten, skulle se över gränsdragningen mellan vad som är förvaltning (beståndsuppskattningar, populations- och miljöövervakning, flytt och utplacering av vilda djur, etc.) respektive djurförsök med vilt och fisk. Sveriges Veterinärförbund, som deltagit i samråd och lämnat synpunkter, är mycket kritiska till rapporten.
Läs vidare

Fri entré till djurparker

Som medlem i Sveriges Veterinärförbund får du fri entré till Parken Zoo i Eskilstuna och Orsa Rovdjurspark.
Läs vidare

Ny hemsida

Efter idogt arbete har Sveriges Veterinärförbund fått en ny hemsida! Vår ambition har varit en sida som är lättnavigerad och responsiv på både mobila enheter som datorer. Medlemmarna skall snabbt och enkelt kunna hitta information om förbundets aktiviteter och agenda.
Läs vidare

Användningen av antibiotika i djuruppfödningen minskar

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt minskade den svenska användningen av antibiotika för sällskapsdjur och lantbruksdjur förra året. Utvecklingen följer en nedåtgående trend av antibiotikaförsäljning för djur i Sverige som har pågått under många år.
Läs vidare