Nyheter

Begränsat utbud av djursjukvård sommaren 2021 – information till djurägare

Till följd av personalbrist kommer ett flertal verksamheter inom djursjukvården under den kommande sommaren ha begränsande öppettider och minskade resurser för mottagning. I vissa fall stänger man mottagningar helt under jourtid (kvällar, nätter och helger). Tillgängligheten till djursjukvård kommer därför på flera håll i landet komma att bli kraftigt begränsad vilket kan leda till långa resvägar och väntetider, ökad belastning på de mottagningar som håller öppet och därmed ökad press på såväl djursjukvårdspersonal som djurägare. Vi vill här uppmana dig som djurägare att förbereda dig på detta genom att informera dig om läget där du och ditt djur befinner er.
Läs vidare

Kansliet sommarstängt 12 – 30 juli

Under veckorna 28-30 har kansliet sommarstängt. Facklig rådgivning finns som vanligt att tillgå under hela sommaren - se sommaröppettider nedan.
Läs vidare

Regeringen tillsätter utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur

Regeringen meddelade den 10:e juni att man beslutat tillsätta en utredning av hälso- och sjukvården för djur. Vid ett möte med representanter för SVF, Jordbruksverket, SLU, Gröna Arbetsgivare och LRF informerade landsbygdsminister Jennie Nilsson om beslutet och strax efter mötet hölls en digital pressträff där nyheten offentliggjordes.
Läs vidare

SVF inbjudna till möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson

Sveriges Veterinärförbund är inbjudna till möte av landsbygdsminister Jennie Nilsson den 10 juni med berörda aktörer för samtal om läget och möjliga åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av sommarens veterinärbrist.
Läs vidare

Kris inom svensk djursjukvård riskerar att äventyra arbetsmiljö och djurskydd under den kommande sommaren

En akut situation närmar sig inom svensk djursjukvård i sommar när ett flertal djursjukhus och kliniker på grund av brist på veterinärer och djursjukskötare tvingas begränsa sina öppettider och i vissa fall helt stänga natt- och helgmottagning. Tillgängligheten för vård av sällskapsdjur kommer på flera håll i landet komma att bli kraftigt begränsad, vilket kommer att leda till långa väntetider, långa resvägar och i vissa fall nekad vård eller avlivning i stället för vård.
Läs vidare

Nya djurhälsolagen – ett problem i kampen mot hundsmugglingen

Jordbruksverket och Tullverket har på Dagens Nyheters debattsida den 21 april uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Undertecknade vill gemensamt uttrycka vårt stöd till Jordbruksverket och Tullverket i denna fråga.
Läs vidare

Den nya djurhälsolagen riskerar att omöjliggöra arbete mot hundsmuggling

Jordbruksverket och Tullverket har idag på Dagens Nyheters debattsida uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Sveriges Veterinärförbund vill här uttrycka sitt stöd till Jordbruksverket och Tullverket i denna viktiga fråga samt påtala de allvarliga arbetsmiljörisker lagändringen kommer att innebära för veterinärer och övrig djurhälsopersonal.
Läs vidare

Angående godkännande av avelsprogram för svensk bondkatt

Det har kommit till Sveriges Veterinärförbunds kännedom att Jordbruksverket under slutet av 2020 godkände lantrasföreningen Bondkattens avelsplan för svensk bondkatt (Dnr 5.5.18-19904/2020). Veterinärförbundet vill peka på att avelsplanen är mycket bristfällig och innehåller rena felaktigheter. Överlag innebär avelsplanen omfattande risker för djur- och smittskydd samt riskerar att leda till fler hemlösa katter och försämring av kattens status, vilket går emot intentionen i djurskyddslagen (2018:1192), Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (SJVSF 2020:8) och utredningen Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21, vars förslag Veterinärförbundet stödjer.
Läs vidare

Angående begränsad jourmottagning och personalbrist

Sveriges Veterinärförbund är medvetna om situationen avseende nedstängning av jourmottagning på flera djursjukhus under den kommande våren och sommaren. Detta är mycket oroande och vi arbetar nu för att på bästa sätt kunna stötta våra kollegor inom djursjukvården.
Läs vidare

Brev till TV4 Nyheter med anledning av debatten kring djursjukvårdskostnader

Med anledning av det inslag där man påtalade stora kostnadsskillnader inom djursjukvården och som sändes på TV4 under lördagen den 13:e mars önskar Sveriges Veterinärförbund kommentera och förtydliga enligt följande. Att jämföra kostnader för djursjukvård rakt av mellan olika vårdgivare utan att ta hänsyn till vilken typ av verksamhet man vänder sig till, vilka resurser som finns att tillgå, hur avancerad vård som erbjuds och därmed vilka omkostnader som verksamheten har, ger en missvisande och orättvis bild.
Läs vidare