Nyheter

Den nya djurhälsolagen riskerar att omöjliggöra arbete mot hundsmuggling

Jordbruksverket och Tullverket har idag på Dagens Nyheters debattsida uttryckt sin oro över hur den nya djurhälsolagen kan komma att omöjliggöra kampen mot hundsmuggling. Sveriges Veterinärförbund vill här uttrycka sitt stöd till Jordbruksverket och Tullverket i denna viktiga fråga samt påtala de allvarliga arbetsmiljörisker lagändringen kommer att innebära för veterinärer och övrig djurhälsopersonal.
Läs vidare

Angående godkännande av avelsprogram för svensk bondkatt

Det har kommit till Sveriges Veterinärförbunds kännedom att Jordbruksverket under slutet av 2020 godkände lantrasföreningen Bondkattens avelsplan för svensk bondkatt (Dnr 5.5.18-19904/2020). Veterinärförbundet vill peka på att avelsplanen är mycket bristfällig och innehåller rena felaktigheter. Överlag innebär avelsplanen omfattande risker för djur- och smittskydd samt riskerar att leda till fler hemlösa katter och försämring av kattens status, vilket går emot intentionen i djurskyddslagen (2018:1192), Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (SJVSF 2020:8) och utredningen Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21, vars förslag Veterinärförbundet stödjer.
Läs vidare

Angående begränsad jourmottagning och personalbrist

Sveriges Veterinärförbund är medvetna om situationen avseende nedstängning av jourmottagning på flera djursjukhus under den kommande våren och sommaren. Detta är mycket oroande och vi arbetar nu för att på bästa sätt kunna stötta våra kollegor inom djursjukvården.
Läs vidare

Brev till TV4 Nyheter med anledning av debatten kring djursjukvårdskostnader

Med anledning av det inslag där man påtalade stora kostnadsskillnader inom djursjukvården och som sändes på TV4 under lördagen den 13:e mars önskar Sveriges Veterinärförbund kommentera och förtydliga enligt följande. Att jämföra kostnader för djursjukvård rakt av mellan olika vårdgivare utan att ta hänsyn till vilken typ av verksamhet man vänder sig till, vilka resurser som finns att tillgå, hur avancerad vård som erbjuds och därmed vilka omkostnader som verksamheten har, ger en missvisande och orättvis bild.
Läs vidare

Angående TV4s inslag om kostnader för djursjukvård

Angående det inslag som sändes i TV4 idag 13:e mars där kostnader för djursjukvård togs upp önskar Sveriges Veterinärförbund påtala följande:
Läs vidare

Förtydligande om SVF:s arbetsrättsliga/fackliga medlemsrådgivning

Sveriges Veterinärförbund är ett förbund inom Saco (Sverige Akademikers Centralorganisation) som består av 21 fack- och yrkesförbund för akademiker med totalt drygt 700 000 medlemmar. Som medlem har du rätt till arbetsrättslig/facklig rådgivning och stöd i frågor som rör din anställning och förhållandet mellan dig och din arbetsgivare.
Läs vidare

Pågående utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) i Europa

På grund av flera utbrott av ekvint herpesvirus typ 1 (EHV-1) bland hästar under februari och mars 2021 i Sverige och utlandet, bedömer SVA att det nu är ökad risk för spridning av viruset. Den högsta risken för smittspridning har de hästar som reser mellan evenemang. SVA uppmanar till ökat fokus på smittskydd.
Läs vidare

Examinationer steg 2

Information om planerade examinationer för specialist steg 2 (hund och katt).
Läs vidare

Information - Examination 2021 specialist steg 1 hund och katt

Vi avser att hålla en examination den 27 och 28 maj på Haga Slott, Enköping.
Läs vidare

Förtroendekris för svensk kött- & mjölkproduktion och rapporteringsskyldighet

Sveriges Veterinärförbund har uppmärksammat den i media pågående granskningen av svensk livsmedelsproduktion. Allvarliga brister avseende kontrollfunktioner och kvalitetssystem har uppdagats vilka riskerar att ge upphov till en skenande förtroendekris hos såväl konsumenter som producenter samt övriga involverade i produktionen så som veterinärer och andra sakkunniga inom rådgivning och tillsyn.
Läs vidare