Nyheter

Information om pågående utbrott av coronavirus COVID-19

Vi i Sveriges Veterinärförbund gör vårt bästa för att följa utvecklingen kring pågående utbrott av COVID-19 och dess effekter på veterinära verksamheter och i samhället i stort. Här samlar vi fortlöpande information som kan vara av nytta för våra medlemmar och övriga kollegor.
Läs vidare

Du är väl med i A-kassan? Nya, tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen under 2020!

Inkomstförsäkring och hjälp med arbetsrätt? - A-kassan är alltid grunden & utan den gäller inga inkomstförsäkringar. Nu i kristid är detta viktigare än någonsin!
Läs vidare

SVFs Fullmäktige 2020 ändras till att istället äga rum digitalt den 27 maj 2020

Med anledning av coronakrisen så har planerna för årets fullmäktigemöte ändrats. Mötet kommer att genomföras i digital form under en dag, den 27 maj. Vi återkommer med mer information snart.
Läs vidare

Avtal om korttidsarbete för att underlätta under coronakrisen

Under torsdagen, den 19 mars 2020, tecknade Naturvetarna i samverkan med SVF avtal om korttidsarbete med Gröna arbetsgivare på två avtalsområden, Djursjukvård och Hushållningssällskap och Husdjursföreningar. Syftet med dessa centrala avtal är att öppna upp möjligheten för företag att sluta lokala avtal om korttidsarbete.
Läs vidare

Riktlinjer för infektionskontroll inom häst- & smådjursjukvård

SVF öppnar med anledning av den rådande situationen nu upp riktlinjer för infektionskontroll så att de är tillgängliga för alla.
Läs vidare

Jakt på ekorre & skyddsjakt på eget initiativ

Naturvårdsverkets förslag om att tillåta jakt på ekorre har väckt debatt. Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott är kritiskt till förslaget.
Läs vidare

Swedish work against antibiotic resistance - a one health approach

Jordbruksverket har i februari 2020 publicerat en broschyr som sammanfattande beskriver det svenska arbetet mot antibiotikaresistens ur ett One Health perspektiv och viktiga lärdomar som dragits.
Läs vidare

Nominera kandidater senast 29 april 2020

Veterinärförbundets fullmäktigemöte (FM) äger rum i Stockholm den 27–28 maj 2020. FM väljer nedanstående förtroendeposter men alla medlemmar i veterinär förbundet har möjlighet att nominera kandidater.
Läs vidare

Kommentar till SVTs Uppdrag Granskning, "Arlagården"

Sveriges Veterinärförbund tar bestämt avstånd från djurhållning som inte uppfyller de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen och som utsätter djur för lidande.
Läs vidare

Smådjurssektionens Resebidrag 2020

Nu är det hög tid för dig som är medlem i SVFs smådjurssektion att att ansöka om resebidraget 2020!
Läs vidare