Nyheter

Uttalande från Sveriges Veterinärförbund med anledning av den film från ett slakteri som visas i TV4

Den 12 januari 2021 publicerade TV4 filmmaterial från ett svenskt slakteri. Materialet visar uppenbara överträdelser av ett flertal djurskyddsbestämmelser och SVF har valt att kommentera detta enligt nedan.
Läs vidare

Sammanfattning centrala kollektivavtal

Nu är det centrala kollektivavtalet med Gröna arbetsgivare klart. Det innebär att de lokala förhandlingarna kan starta ute på arbetsplatserna.
Läs vidare

Positiva besked från EU-domstolen - beslutar om bedövning i samband med slakt

Igår, den 17:e december, offentliggjorde EU-domstolen sin dom i målet om bedövning av djur i samband med slakt. Domstolen beslutade att alla EU-länder utan undantag får kräva bedövning vid slakt - ett glädjande besked och en viktig markering för djurskyddet inom EU!
Läs vidare

SVF välkomnar Magnus Rosenquist som ny förbundsdirektör

Magnus Rosenquist har rekryterats som ny förbundsdirektör till Sveriges Veterinärförbund. Magnus är docent i molekylär bioteknik vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala och kommer närmast från en tjänst som fakultetsdirektör och kanslichef vid fakulteten.
Läs vidare

Brev till Näringsdepartementet: Önskan om svenskt agerande i frågan om slakt utan föregående bedövning

Brev skickat från Sveriges Veterinärförbund till Närinsgdepartementet den 4:a december 2020:
Läs vidare

Ny information från ESK 1 hund och katt rörande datum och plats för examinationen 2021

Observera att vi ändrat datum och plats. Efter flera önskemål från aspiranter samt för att underlätta för arbetsgivare gällande planering av ledigheter, har vi tidigarelagt examinationen ett par veckor. Början av juni innebär semestertid och därmed försvårar det aspiranternas möjligheter till ledighet för inläsning. Istället för att samlas i centrala Stockholm har vi även preliminärt bokat en ny plats för examinationen.
Läs vidare

Angående den debatt som pågår kring prissättning inom djursjukvården

I samband med den tidvis hätska och anklagande debatt som just nu pågår om den komplexa frågan gällande prissättning inom djursjukvården ser Sveriges Veterinärförbund (SVF) en risk att våra medlemmar, kliniskt verksamma anställda veterinärer och företagare, drabbas negativt på ett oförtjänt sätt. Vi önskar här förmedla vårt stöd till våra kollegor och framföra några synpunkter.
Läs vidare

Brev till JK angående veterinärers anmälan om rabiesmisstankar

Anmälan av Jordbruksverkets bristande hantering av veterinärers anmälan om rabiesmisstankar
Läs vidare

Brev till regeringen: Inför krav på obligatorisk ID-märkning och registrering av katter

Det har kommit till Sveriges Veterinärförbunds kännedom att regeringen inte har några planer på att under 2020 lägga fram ett förslag till riksdagen om att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katt. Sveriges Veterinärförbund menar att det finns tillräckligt underlag som stödjer ett krav på obligatorisk ID-märkning och registrering, inte minst utredningen Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21, vars förslag Sveriges Veterinärförbund stödjer. Ett beslut i frågan bör därför inte vänta. Obligatorisk id-märkning skulle innebära att djurskyddet stärks för katterna och arbetet underlättas för kontrollmyndigheter och personal på veterinärkliniker.
Läs vidare

SVF instämmer i uppmaningen om att avveckla buruppfödning av mink

Sveriges Veterinärförbund vill härmed uttrycka sitt stöd för de drygt 120 forskare, veterinärer och övriga akademiker som i en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 26:e september uppmanade svenska politiker att förbjuda minkuppfödning i bur.
Läs vidare