Nyheter

Information från ESK 1 hund och katt rörande examinationen 2021

Det är med beklagan vi måste meddela att vi inte kan genomföra examinationen som planerat den 4–5 februari 2021. Orsaken är naturligtvis det rådande corona-smittläget i landet. Vi måste sätta allas hälsa först och detta även om det är oerhört tråkigt för alla aspiranter som just nu håller på att förbereda sig inför tentamen.
Läs vidare

Sveriges Veterinärförbund söker förbundsdirektör

Som förbundsdirektör har du ansvar för att, tillsammans med förbundsstyrelsen, leda och utveckla Veterinärförbundet, med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. Du har lednings- och ekonomiansvar för kansliet och den löpande verksamheten. Du representerar ofta förbundet och driver aktivt förbundets frågor inom ramen för ditt mandat. Du måste därför ha ett starkt engagemang och intresse i veterinära frågor.
Läs vidare

Löneenkäten 2020

Årets löneenkät finns nu tillgänglig. Det är av stor vikt för oss att få en god svarsfrekvens för att fortsätta kunna producera den bästa lönestatistiken för veterinärer. Dina svar gör verkligen nytta!
Läs vidare

Angående den debatt som pågår kring prissättning inom djursjukvården

I samband med den tidvis hätska och anklagande debatt som just nu pågår om den komplexa frågan gällande prissättning inom djursjukvården ser Sveriges Veterinärförbund (SVF) en risk att våra medlemmar, kliniskt verksamma anställda veterinärer och företagare, drabbas negativt på ett oförtjänt sätt. Vi önskar här förmedla vårt stöd till våra kollegor och framföra några synpunkter.
Läs vidare

Grattis till vinnarna i Agrias monter!

Onsdag: Älmhults veterinärklinik Torsdag: Veterinär Johanna Habbe i Åseda Fredag: Mälaren Smådjursklinik
Läs vidare

Brev till regeringen: Inför krav på obligatorisk ID-märkning och registrering av katter

Det har kommit till Sveriges Veterinärförbunds kännedom att regeringen inte har några planer på att under 2020 lägga fram ett förslag till riksdagen om att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katt. Sveriges Veterinärförbund menar att det finns tillräckligt underlag som stödjer ett krav på obligatorisk ID-märkning och registrering, inte minst utredningen Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21, vars förslag Sveriges Veterinärförbund stödjer. Ett beslut i frågan bör därför inte vänta. Obligatorisk id-märkning skulle innebära att djurskyddet stärks för katterna och arbetet underlättas för kontrollmyndigheter och personal på veterinärkliniker.
Läs vidare

SVF instämmer i uppmaningen om att avveckla buruppfödning av mink

Sveriges Veterinärförbund vill härmed uttrycka sitt stöd för de drygt 120 forskare, veterinärer och övriga akademiker som i en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter den 26:e september uppmanade svenska politiker att förbjuda minkuppfödning i bur.
Läs vidare

Brev till Landsbygdsministern och Jordbruksverkets generaldirektör

Hur ska vi hålla rabies borta från Sverige? Idag är det Världsrabiesdagen. Denna årligen återkommande dag uppmärksammar behovet av globala åtgärder för att förebygga och bekämpa rabies. Rabies är en dödlig sjukdom som årligen skördar 60.000 människoliv världen över. Det är en onödigt plågsam och skräckfylld död eftersom spridning av rabies kan förebyggas med vaccination av hunddjur.
Läs vidare

Ny avgift till Akademikernas a-kassa från 1 oktober 2020

Styrelsen för Akademikernas a-kassa har fattat beslut om att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Avgiften till Akademikernas a-kassa ändras från och med den 1 oktober 2020 till 140 kronor. Den första betalningen av den nya avgiften sker i slutet av oktober.
Läs vidare

Öppet brev till Jordbruksverket angående personuppgifter vid anmälningsplikt

Sveriges Veterinärförbund efterfrågar härmed ett klargörande från Jordbruksverket då det kommit till vår kännedom att en veterinärklinik kritiserats av djurägaren för att röja personuppgifter i strid med GDPR vid anmälan om misstanke om illegal införsel av hund. Enligt den information vi fått har Jordbruksverket sagt till veterinärkliniken att detta inte är anmälningspliktigt.
Läs vidare