Nyheter

Vinterkurs 3 februari 2023 - Hästsektionen

Välkommen till hästsektionens Vinterkurs 3 februari 2023!
Läs vidare

Information till dig som ID-märker katter

Jordbruksverkets kattregister öppnar 2 januari 2023 och här finner du en länk med viktig information som de sammanställt.
Läs vidare

Ekesbofonden - nu kan du söka medel från fonden!

Nu kommer vi för första gången dela ut medel från Ekesbofonden! Fonden har till ändamål att dela ut medel för veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning. Forskningen kan även omfatta relationen mellan människa och lantbrukets djur.
Läs vidare

Djursjukvårdsutredningen

”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård” Så döptes rapporten från utredningen av den svenska djursjukvården.
Läs vidare

Samtalsledare yrkesetik - Medlemsutbildning 8-9 februari 2023

Veterinärers vardag kantas av många frågeställningar som är oerhört komplexa. Ibland får våra medlemmar stå ut med hot likväl som ekonomisk press från huvudmän, och varje dag ska beslut fattas ofta under tidspress om vilken vård som är nödvändig eller för kostsam. Situationerna är hur många som helst och etik är ett ständigt aktuellt ämne.
Läs vidare

Löneenkäten 2022

Hjälp oss att hjälpa er genom att ha rätt statistik! Det är viktigt att så många som möjligt besvarar den!
Läs vidare

Nya lönesök är här!

Saco Lönesök har genomgått en förändring. En ny funktion har lagts till, så du nu har en enkel variant, och en avancerad. Den enkla är en snabb jämförelse med andra där du kan se hur din lön förhåller sig till övrigas. Den avancerade vyn innehåller mer fördjupad statistik, där du kan göra fler jämförelser.
Läs vidare

Förhandlingar om nya avtal 2023 privat sektor

Arbetet inför förhandling av centralt kollektivavtal för den privata sektorn har börjat.
Läs vidare

Utlysning av medel till forskning och understöd samt stipendier

Medel ur Sveriges Veterinärförbunds understödsfond och Agrias understödsfond för veterinärer kan utdelas till hjälpbehövande veterinärer och deras efterlevande efter ansökan. Ur Agrias fond kan även medel sökas till vetenskaplig forskning inom det veterinärmedicinska området. Stipendierna kan sökas för studieresor och i vissa fall forskning, av veterinärer verksamma inom olika områden. Ansökan ska ha inkommit till Sveriges Veterinärförbund senast 2022-11-07.
Läs vidare