Nyheter

Remissvar från Sveriges Veterinärförbund avseende märkning och registrering av katter

Sveriges Veterinärförbund har tagit del av en remiss från Näringsdepartementet, enheten för landsbygdsfrågor gällande märkning och registrering av katter och har meddelat en antal synpunkter.
Läs vidare

Ny riktlinje från Smådjurssektionens Normgrupp

Riktlinje om avlivning som behandlingsalternativ
Läs vidare

Resultat av fullmäktigeval 2019

Totalt röstade 400 medlemmar. Samtliga avgav sina röster elektroniskt. Valet avser mandatperioden 2020–2023. De 12 kandidater som har fått flest röster blir ordinarie fullmäktigeledamöter. De följande kandidaterna utgör ersättare i fullmäktige och ska kallas i ordning efter fallande röstetal. Därutöver finns 15 fullmäktigedelegater som utsågs vid förra valet (mandatperiod 2017–2020).
Läs vidare

SVF uppmanar till undvikande av användning av alfakloralos - uppdaterat 18/12

Den 18:e december gick kemikalieinspektionen ut med information om att kritiken mot användandet av alfakloralos har hörsammats och att användningsvillkoren nu skärpts!
Läs vidare

Löneenkäten 2019

Årets löneenkät finns nu tillgänglig. Det är av stor vikt för oss att få en god svarsfrekvens för att fortsätta kunna producera den bästa lönestatistiken för veterinärer. Dina svar gör verkligen nytta!
Läs vidare

Resultat från enkät till SVF:s medlemmar om antibiotikaanvändning

En enkät avseende antibiotikaanvändning inom svensk djursjukvård gick under november månad ut till SVFs medlemmar och här redovisas resultatet av denna. Positiva resultat visar att medvetenheten om resistens ökar och att användningen av antibiotika minskar.
Läs vidare

SVF fördömer illegal handel med hundar

Sveriges Veterinärförbund har tagit del av Sveriges Televisions granskning om smuggelhundar och har även sedan tidigare fördömt denna typ av verksamhet som grym och djupt omoralisk.
Läs vidare

European Veterinary Code of Conduct & Veterinary Survey 2018

Nya publikationer från FVE; en reviderad version av dokumentet European Veterinary Code of Conduct samt The European Veterinary Survey 2018.
Läs vidare

Rapport - Rabies och illegalt införda hundar

Slutrapport för den myndighetsgemensamma arbetsgruppens förbättringsarbete.
Läs vidare