Nyheter

SVF uppmanar än en gång till svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

SVF upprepar och förtydligar vädjan, nu till samtliga svenska EU-parlamentariker, att agera i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor.
Läs vidare

Kommentar angående förslag på medel för ökat antal utbildningsplatser för veterinärer i regeringens budgetproposition

Djursjukvården befinner sig i en mycket allvarlig kris och är i behov av akuta åtgärder. Sveriges veterinärförbund vill här påpeka behovet av omedelbara, faktabaserade åtgärder som kan ge betydligt snabbare resultat än de långsiktiga åtgärder som näringsministern lägger fram idag.
Läs vidare

Examination 2022 steg 1

Här finns datum för sista anmälningsdag och examination.
Läs vidare

Kommentar angående arbetsmiljöns betydelse för veterinärbristen

I en replik på ett debattinlägg ifrågasätter SVF starkt hur man ska kunna utvärdera och åtgärda veterinärbristen utan att diskutera frågan om veterinärernas arbetsmiljö.
Läs vidare

SVF uppmanar till svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

Sveriges Veterinärförbund skickade den 2:a juli följande skrivelse till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet med en uppmaning om ett svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor.
Läs vidare

Veterinärkongressen 2021

Biljettbokningen öppnar i september.
Läs vidare

Utlysning av stipendier

Sveriges Veterinärförbund utlyser mindre belopp ur tre stipendiestiftelser: Sista ansökningsdag 2021-11-07.
Läs vidare

Utlysning av forskningsmedel samt av medel till understöd

Agria försäkringsbolags understödsfond riktar sig till veterinärer. Sista ansökningsdag 2021-11-07.
Läs vidare

Begränsat utbud av djursjukvård sommaren 2021 – information till djurägare

Till följd av personalbrist kommer ett flertal verksamheter inom djursjukvården under den kommande sommaren ha begränsande öppettider och minskade resurser för mottagning. I vissa fall stänger man mottagningar helt under jourtid (kvällar, nätter och helger). Tillgängligheten till djursjukvård kommer därför på flera håll i landet komma att bli kraftigt begränsad vilket kan leda till långa resvägar och väntetider, ökad belastning på de mottagningar som håller öppet och därmed ökad press på såväl djursjukvårdspersonal som djurägare. Vi vill här uppmana dig som djurägare att förbereda dig på detta genom att informera dig om läget där du och ditt djur befinner er.
Läs vidare

Regeringen tillsätter utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur

Regeringen meddelade den 10:e juni att man beslutat tillsätta en utredning av hälso- och sjukvården för djur. Vid ett möte med representanter för SVF, Jordbruksverket, SLU, Gröna Arbetsgivare och LRF informerade landsbygdsminister Jennie Nilsson om beslutet och strax efter mötet hölls en digital pressträff där nyheten offentliggjordes.
Läs vidare