Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2023 - fullmäktigeledamöter

Valet avsåg mandatperioden 2024–2027.

De 12 kandidater som fick flest röster blir ordinarie fullmäktigeledamöter. De 12 efterföljande kandidaterna utgör ersättare i fullmäktige och ska kallas i ordning efter fallande röstetal. Därutöver finns det 12 fullmäktigeledamöter med mandatperiod 2022–2025, klicka här.

 

Ordinarie ledamöter med 4 års mandatperiod 2024–2027

Katrina Ask, Uppsala

Erika Chenais, Uppsala,

Erik Ehnvall, Linköping

Katja Höglund, Uppsala

Katharina Lunde, Malmö

Åsa Lundgren, Väse

Jenny Lundström, Tobo

Oskar Maxon, Romakloster

Aina Moe Bäck, Lindome

Jacob Mortensen, Göteborg

Sofia Munoz, Höviksnäs

Henrik Rönnberg, Uppsala

 

Ersättare i nedanstående ordning med 4 års mandatperiod 2024–2027

13. Inger Olsson, Karlstad

14. Christina Svedberg, Alunda

15. Lisa Ekman, Örebro

16. Therese Edström, Mölndal

17. Todd Alsing Johansson, Uppsala

18. Christina Remes, Luleå

19. Kajsa Wahlberg Jansson, Arkelstorp

20. Katarina Kjeller, Götene

21. Eva Olsson, Uppsala

22. Ella Sigvardsson, Örebro

23. Anna Nordström, Uppsala

24. Camilla Anger-Håål, Ås

Uppdaterades senast 16 januari 2024