Rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning

Läkemedelsverket har tagit fram en film om vikten av att rapportera misstänkta biverkningar vid läkemedelsanvändning hos djur.

Läs mer:
https://www.svenskveterinartidning.se/sa-rapporterar-du-misstankta-biverkningar-vid-lakemedelsanvandning/

Se filmen:
https://play.lakemedelsverket.se/media/OWDbNdBN6FwLxwfe5BVgOw/rapportering-av-misstankta-biverkningar-hos-djur

Uppdaterades senast 13 april 2023