Nya bestämmelser för läkemedel för djur

Den 28 januari 2022 började EU‍-‍förordningen om veterinärmedicinska läkemedel att gälla. Bland annat gäller nya regler för receptförskrivning till djur.

Vissa bestämmelser som tidigare funnits i Läkemedelsverkets föreskrifter motsvaras nu av bestämmelser i förordningen. Det innebär att de tagits bort från föreskrifterna, och i föreskrifterna finns istället information om vad som gäller enligt förordningen. Läkemedelsverket har också gjort andra anpassningar i föreskrifterna som gäller veterinärer och apotek. De ändrade föreskrifterna börjar gälla samma datum som förordningen.

Länk till Unionens produktdatabas, Union Product Database (UPD)

Länk till EMA: Advice on the designation of antimicrobials or groups of antimicrobials reserved for treatment of certain infections in humans - in relation to implementing measures under Article 37(5) of Regulation (EU) 2019/6 on veterinary medicinal products.

Länk till KLAS system för licenshantering.

Läs även på Jordbruksverkets webbplats om de förändringar som gäller till exempel kaskadprincipen och karenstider. 

Nya receptblanketter

Information om nya receptblanketter, vilka uppgifter som ska finnas med vid förskrivning etc finner du på läkemedelsverkets sida Nytt regelverk för recept för djur.  

Den nya receptblanketten börjar gälla den 28 januari 2022. Observera att den nuvarande receptblanketten får användas till och med den 27 september 2022, förutsatt att de uppgifter som anges i förordningen anges på receptet. Därefter får enbart den nya receptblanketten användas vid förskrivning.

Nya receptblanketter kan beställas via Adda.se

 

Uppdaterades senast 10 augusti 2022