Ny förteckning och sökfunktion över Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd

Jordbruksverket har tagit fram en förteckning och sökfunktion över samtliga föreskrifter och allmänna råd som getts ut av Jordbruksverket eller tidigare myndigheter med motsvarande ansvar.

Förutom förteckningen över författningar finns det också ett register med de författningar som getts ut hittills i år.

I sökfunktionen kan man t.ex. söka på innehåll, SJVFS-nummer eller saknummer. Man kan även prenumerera på Jordbruksverkets författningar. Sen tidigare finns den Veterinära författningssamlingen där man kan söka författningar efter saknummer.

Länk: https://jordbruksverket.se/4.693595921700d430c72a1dbe.html

 

Uppdaterades senast 19 oktober 2023