Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärmötet 2024

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin som deltar på Veterinärmötet, inbjuds härmed av VMR:s sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Veterinärmötet 21-23 november 2024 på Västerås Kongress.

LÄNK

Uppdaterades senast 14 juni 2024