Förtydligande om SVF:s arbetsrättsliga/fackliga medlemsrådgivning

Sveriges Veterinärförbund är ett förbund inom Saco (Sverige Akademikers Centralorganisation) som består av 21 fack- och yrkesförbund för akademiker med totalt drygt 700 000 medlemmar. Som medlem har du rätt till arbetsrättslig/facklig rådgivning och stöd i frågor som rör din anställning och förhållandet mellan dig och din arbetsgivare.

För några år sedan valde SVF att inleda ett samarbete med Naturvetarna (även de förbund inom Saco), vilket innebär att du som medlem får tillgång till rådgivning och stöd genom Naturvetarnas ombudsmannaorganisation. Avsikten var att skapa kontinuitet och ha tillgång till bred kompetens. Därmed får du som medlem i SVF emellanåt även information direkt från Naturvetarna. Det enda som krävs för att ta del av detta är att du är medlem i Sveriges Veterinärförbund. Information om hur du som medlem når rådgivningen finns här. Om du har frågor kring samarbetet är du välkommen att kontakta vårt kansli.

Inom SVF:s pågående framtidsutredning ska beslut fattas om hur den framtida arbetsrättsliga/fackliga rådgivningen och servicen ska organiseras

Uppdaterades senast 15 mars 2021