Kongressen 2021

Veterinärkongressen 2021 den 27-30 oktober var även det ett digitalt event.

Programmet 

Läs årets program genom att klicka på bilden eller scrolla längre ner på sidan.

Program

Smådjurssymposier

 • Akuta ortopediska skador hund och katt - när, vad, hur? 27-28 okt   (steg 1 gk kurs)
 • Akut- och intensivvård. 29-30 okt (steg 1 gk kurs)

Hästsymposium

 • Besiktning - använd gärna ny teknik, men glöm inte hästen! (steg 1 gk kurs)

Husdjurssymposium

 • Med uroxen i cyberrymden.
 • Hur samspelar kosignaler med teknik och etik i moderna inhysningssystem
 • Från data via kommunikation till beslut.

Folkhälsosymposium

 • Etiska aspekter av antibiotikaanvändning.
 • Globalisering - vilka etiska dilemman kan det innebära för oss veterinärer?
 • Framtidens teknik i veterinärens vardag – vad finns redan tillgängligt och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Djur i forskningssymposium

 • Etik – den vardagliga dialogen och Tekniska utmaningar för veterinären i forskningslaboratorier.

Djursjukskötarsymposium

 • Etiken i praktiken – Inte bara från intag till hemgång.
 • Tekniken i kliniken – Fördelar, risker, ansvar.

Parallellprogram Arbetsmiljö

 • Arbetsglädje – strategier och verktyg.
 • Drev och nättroll på sociala medier.
 • Hbtqi - normer och bemötande.
 • Din pension, dina pengar.

 Parallellprogram Psykisk hälsa:

 • Psykisk ohälsa & Suicidprevention.
 • Stress och work-life-balance.

Etikverkstad -Djurvälfärd för djurens bästa

Branschgemensamma rekommendationer kring journalföring och journalhantering

 

Varmt välkommen!

 

Uppdaterades senast 26 januari 2023