Kirurgi

För steg 2-utbildningen finns en övergripande utbildningsplan och ytterligare några dokument som gäller för alla steg 2-program. Därutöver finns ytterligare regler i de specifika utbildningsplaner och andra dokument som enbart gäller för respektive ämnesprogram. Det är således viktigt att ta del av innehållet i samtliga.

Ämnesspecifika dokument för kirurgi


Steg 2-gemensamma dokument som gäller alla ämnesprogram
 

  • Övergripande utbildningsplan för steg 2
  • Riktlinjer för aspirant i steg 2-utbildningen
  • Riktlinjer för handledare i steg 2-utbildningen (läggs ut inom kort)

De steg 2-gemensamma dokumenten ligger under Steg 2 – fr o m 2022 till vänster på sidan.

Uppdaterades senast 07 mars 2024