Brist på skyddsutrustning på grund av Covid-19 - avsteg från K112

Ett antal företrädare från djursjukvårdsbranschen har gemensamt arbetat fram en övergripande riskbedömning för hur djursjukvården kan bedrivas med tillfälliga avsteg från K112 utan att patientsäkerheten, djurskyddet, smittskyddet, vårdkvaliteten eller personalens arbetsmiljö äventyras på ett oförsvarligt sätt för varken sällskaps- eller produktionsdjur.

Mer information om detta finner du hos Jordbruksverket och Svensk Djursjukvård/ Gröna Arbetsgivare

Uppdaterades senast 08 april 2020