Brev som kan skickas till företag som använder trubbnosiga djur i annonser och reklam.

Originaltexten är skriven på engelska och framtagen av FVE (Federation of Veterinarians in Europe), FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) och ISFM (International Society of Feline Medicine). Brevet, som stöds av Veterinärförbundet, har fritt översatts till svenska av Smådjurssektionen.

Ladda ner det brevet via denna länk.

Originalbrevet på engelska finns här:

Mer information finns här.

Uppdaterades senast 05 februari 2024