Veterinärkongressen

Hemsidan 2
Veterinärkongressen anordnas varje höst av Sveriges Veterinärförbund och är årets branschhändelse. Kongressen är en mötesplats för veterinärkåren såväl som en fortbildningsmöjlighet och ett forum för aktuella frågor inom svensk veterinärmedicin.

Veterinärkongressen bjuder på många spännande nyheter och program fullspäckat av intressanta kurser, seminarier och föredrag och riktar sig som alltid till veterinärer inom alla olika grenar av yrket. SVFs Veterinärmedicinska råd ansvarar för att ta fram programmet för veterinärer och det erbjuds även ett program för djursjukskötare. Utöver det anordnas även ett parallellprogram med aktuella branschfrågor och inspirationsföreläsare.

Tack vare denna bredd har kongressen möjlighet att samla fler deltagare än någonsin då vi erbjuder program för veterinärer, djursjukskötare samt veterinär- och djursjukskötarstudenter.

Veterinärförbundets veterinärmedicinska råd (VMR) utformar och har huvudansvaret för det vetenskapliga programmet vid Veterinärkongressen.

VMR består av 5 sektioner:

  • Hästsektionen
  • Försöksdjurssektionen
  • Sektionen för veterinär folkhälsa
  • Smådjurssektionen
  • Husdjurssektionen

På grund av Covid-19 blev Veterinärkongressen 2020 ett heldigitalt event som blev mycket uppskattat då våra deltagare kunde välja fritt bland över hundra föreläsningar över en längre tid än vad en fysisk kongress hade kunnat erbjuda.

Veterinärkongressen 2021 kommer även den bli digital på temat Teknik & Etik - i veterinärens vardag. Klicka här.

Kontakt: projektledare Monika Erlandsson, monika.erlandsson@svf.se

 

Uppdaterades senast 11 oktober 2021