Nyheter

Arbetsmiljö i djurparken

Sveriges veterinärförbund har tillsammans med Prevent, Kommunal och Gröna arbetsgivare tagit fram ett utbildningsmaterial om säkert arbete på djurparker. Det är en digital utbildning som i första hand riktar sig till dem som arbetar på djurparker, men mycket av det som lyfts där går att applicera på allt arbete med djur.
Läs vidare

Statskontorets utredning "Hund under kontroll – förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen"

Nu har Statskontorets utredning "Hund under kontroll – förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskyddslagen" presenterats, i vilken Sveriges Veterinärförbund deltagit.
Läs vidare

Ordinarie fullmäktigemöte 2024

30-31 maj i Stockholm. Sista dag att skicka in motioner är den 18 april 2024.
Läs vidare

Lönestatistik för 2023

Hej alla medlemmar! Nu kan du gå in i Saco lönesök och se statistiken för 2023 års veterinärlöner. Vi ber om ursäkt för att det dröjt, men flera stora arbetsgivare inom privat sektor var väldigt sena med sina löneprocesser under 2023, så vi valde att vänta in dem.
Läs vidare

Ombudsutbildningar 2024

Du som är fackligt ombud eller skyddsombud på din arbetsplats har tillgång till våra utbildningar som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen.
Läs vidare

Öppna nätbaserade kurser från FAO 2024

Bl.a. finns en One-health-kurs som hålls 20-feb–15 mars och en öppen kurs om fågelinfluensa.
Läs vidare

Brev som kan skickas till företag som använder trubbnosiga djur i annonser och reklam.

Originaltexten är skriven på engelska och framtagen av FVE (Federation of Veterinarians in Europe), FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) och ISFM (International Society of Feline Medicine). Brevet, som stöds av Veterinärförbundet, har fritt översatts till svenska av Smådjurssektionen.
Läs vidare

Kurs i Företagande - även för icke medlemmar!

Företagarrådet, de egenföretagande veterinärernas gren inom Sveriges Veterinärförbund, bjuder in både medlemmar och icke medlemmar till Kurs i Företagande. Även du som planerar att starta eget bolag är välkommen!
Läs vidare

Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2023 - fullmäktigeledamöter

Valet avsåg mandatperioden 2024–2027.
Läs vidare

Angående amputation av tunga hos en tävlingsponny

Som en följd av de senaste veckornas rapportering i media om en dansk dressyrponny som fått sin tunga amputerad av en veterinär i Sverige, vill vi på Sveriges Veterinärförbund meddela vår ståndpunkt.
Läs vidare