Nyheter

Tack till alla som har svarat på löneenkäten!

Vi är väldigt stolta och glada över att så många svarat på enkäten även i år. Ett stort tack till alla er som svarat, med er insats blir vårt arbete enklare och våra instrument vassare.
Läs vidare

Ny förteckning och sökfunktion över Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd

Jordbruksverket har tagit fram en förteckning och sökfunktion över samtliga föreskrifter och allmänna råd som getts ut av Jordbruksverket eller tidigare myndigheter med motsvarande ansvar.
Läs vidare

Nytt avtal för medlemmar anställda inom staten

Ett nytt avtal för medlemmar anställda inom staten är nu klart. Avtalet innebär bland annat möjligheten till extra pensionsavsättning och utökad flexibilitet att växla semestertillägget mot lediga dagar.
Läs vidare

Sveriges Veterinärförbunds inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassan är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Sveriges Veterinärförbund och i Akademikernas a-kassa en inkomstförsäkring. Om du skulle blir arbetslös kan den ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 60 000 kronor/månad brutto i 120 ersättningsdagar.
Läs vidare

SVF stödjer regeringens förslag om ett ekonomiskt stöd för att avveckla minkuppfödning

Förbundet har tidigare fört fram att man vill se en upphörd pälsdjursuppfödning och ser därför positivt på att regeringen nu vill se över djurskyddslagen så att pälsdjursuppfödning inte längre blir tillåtet.
Läs vidare

EMA:s "Veterinary awerness day"

Den nya EU-förordningen för veterinärmedicinska läkemedel har varit i bruk sedan 28 januari 2022. Under två dagar ges möjlighet att få en överblick av EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndigheten) arbete inom det veterinärmedicinska området. Evenemanget hålls både fysiskt och digitalt.
Läs vidare

Afrikansk svinpest upptäckt hos svenska vildsvin

Sverige har för första gången drabbats av den mycket allvarliga epizootisjukdomen afrikansk svinpest. Som veterinär är man väl medveten om allvaret med vad detta innebär.
Läs vidare

Information från SJV till veterinärer om djur från Ukraina - uppdaterad

Sverige återgår till ordinarie regler för att ta in djur från Ukraina den 1 september 2023
Läs vidare

Veterinärmötet 20-21 oktober 2023

Nu har vi öppnat anmälan för deltagare
Läs vidare

För dig som anställd inom staten

Saco-S överlämnar yrkanden inför höstens avtalsförhandlingar
Läs vidare