2
okt

Andra delexamen i steg 2 - bilddiagnostik

Andra delexamen i steg 2 - bilddiagnostik planeras till den 2 oktober 2023 på VHC, Ultuna. 
Anmälan till examination ska göras senast 2 juni 2023 till: specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 22 maj 2023