För allmänhet/ djurägare/ icke djurhälsopersonal

Sveriges Veterinärförbund är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter, läs mer om förbundets arbetsuppgifter och uppdrag här.

 

Frågor rörande sjuka djur - veterinär rådgivning
Sveriges Veterinärförbunds kansli har tyvärr inte möjlighet att hjälpa till med rådgivning kring sjuka djur eller besvara veterinärmedicinska frågor utan hänvisar till veterinär/ djursjukhus. SVFs kansli kan inte heller bistå med kontaktuppgifter till specifika veterinärer eller verksamheter inom djursjukvården utan hänvisar till gängse sökvägar så som digital nummerupplysning, internetsökning etc.

 

Resa med ditt djur
Läs mer om regler och intyg på Jordbruksverkets hemsida, här.

 

Hur går jag till väga om jag anser att en veterinär eller annan person som tillhör djurhälsopersonalen har begått ett fel?
Detta är inte en fråga som Sveriges Veterinärförbund handlägger utan vi hänvisar vidare till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Ansvarsnämnden tar emot anmälningar från djurägare som anser att en person som tillhör djurhälsopersonalen har felbehandlat ett djur i sin yrkesutövning. På ansvarsnämndens hemsida finns kontaktuppgifter och mer information om hur man går till väga för att göra en anmälan. För frågor avseende de lagar och förordningar som styr djurhälsopersonalens arbete hänvisas till Jordbruksverket

Kontaktuppgifter:
vetansvar@jordbruksverket.se
Tel. 036-15 58 53

 

Lista på specialister
På grund av GDPR kan vi ej uppge vilka veterinärer som är specialister. Vi hänvisar till Jordbruksverket som är den myndighet som ansvarar för behörigheter för djurhälso­personal.

 

Frågor rörande prissättning av djursjukvård
Det råder i Sverige fri prissättning avseende djursjukvård. Sveriges Veterinärförbunds kansli kan ej besvara frågor kring detta och har ingen insyn i hur prissättning ute i veterinära verksamheter går till. För frågor kring detta rekommenderar vi att man tar kontakt direkt med berörd verksamhet.

 

Jag har frågor om lagar och regler kring djurhållning och djursjukvård, var finner jag information om detta?
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. På Jordbruksverkets hemsida finner du information om deras uppdrag samt länkar till relevanta lagar och förordningar. Länsstyrelsen ansvarar för djurskydd på regional och lokal nivå, hos respektive länsstyrelse finner du vidare information om hur detta går till samt relevanta kontaktuppgifter vid behov. 

 

Frågor rörande journalföring inom veterinär verksamhet
Journalföring inom djursjukvård/ veterinär verksamhet regleras av jordbruksverket och frågor gällande detta hänvisas dit. Här finner du mer information om journalföring. Om du som djurägare önskar ta del av ditt djurs journaler måste du kontakta behandlande veterinär/ klinik och begära ut handlingarna. Det finns inga centrala system där data om sällskapsdjur registreras utan det är upp till veterinären/ kliniken att journalföra och lagra journalen säkert enligt gällande regler. 

 

Jag har hittat ett övergivet eller skadat vilt djur, vad ska jag göra?
Läs mer på och finn lämpliga kontaktuppgifter på Naturskyddsföreningens hemsida
Hos Naturvårdsverket finns viktig information om vilka lagar och regler som gäller kring hantering av vilda djur.

 

Jag har frågor om coronaviruset, Covid-19, hos djur - vart vänder jag mig? 
Du finner saklig och uppdaterad information om detta på SVAs hemsida.

 

Frågor angående hantering av djur i händelse av kris
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Krisberedskap för dina husdjur
Svenska Blå Stjärnan: Klara krisen
"Vad behöver djurägaren ha hemma om elen går mitt i kalla vintern och ormen behöver värme? Eller om det blir värmebölja på sommaren och katten får värmeslag? Det och andra frågor om krisberedskap för både människor och sällskapsdjur får du svar på i kampanjen Har du koll? skapad av Svenska Blå Stjärnan. Med sällskapsdjur i hushållet är det viktigt att vara påläst eftersom vi som djurägare har det yttersta ansvaret för att våra djur ska må bra." Läs vidare i länk ovan - "Klara krisen".

 

Frågor om veterinärutbildning
I Sveriges finns veterinärutbildningen på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Läs mer om utbildningen här. Det finns naturligtvis även möjlighet att studera till veterinär utomlands, information om dessa utbildningar finner du lättast genom att söka på vilka universitet som bedriver sådan utbildning i det aktuella landet.

 

Information om veterinäryrket & branschen
På t ex Sacos sida om Framtidsutsikter kan du söka information om hur arbetmarknadsprognos för veterinäryrket. 
Hos Gröna Arbetsgivare finns fakta om veterinär-/ djursjukvårdsbranschen.

 

Uppdaterades senast 08 januari 2024