Specialistutbildningen

Från och med 2022 gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJVFS 2021:25, C25). I korthet innebär den bl.a. att Sveriges Veterinärförbund tar över de delar av administrationen som tidigare utfördes av Statens jordbruksverk. Det betyder att ansökan till specialistutbildning från det datumet ska skickas till Sveriges Veterinärförbund. Jordbruksverket kommer dock även fortsättningsvis att utfärda intyg om godkännande som specialist efter fullgjord utbildning.

Klicka här för mer information.

Uppdaterades senast 17 augusti 2023