Intresseföreningar

Veterinärer utan gränser

Föreningen Veterinärer utan gränser – Sverige (VSF-Sverige – Vétérinaires Sans Frontières – Sverige) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som baseras på individuellt medlemskap. Föreningen skall arbeta för stöd till veterinärmedicinsk verksamhet i hela världen. Veterinärer utan gränser är neutral och helt opartisk i sitt arbete och kräver att få utöva sin verksamhet i fullständig frihet. Alla som är intresserade av att i någon form arbeta med veterinärmedicinska frågor ur ett globalt perspektiv är välkomna som medlemmar oavsett utbildning och yrke.

Läs mer om VSF-Sverige här.

Se Sambandet

Se Sambandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet nationellt kunskapscentrum som arbetar för att belysa sambandet mellan våld mot kvinnor/ partner, barn, äldre och djur. Läs mer om Se Sambandet här

 

Intresseföreningar 

Följande intresseföreningar är fristående från Sveriges Veterinärförbund men informeras om här som en service till våra medlemmar som önskar fördjupa sig inom sitt intresseområde.

  • Sällskapet för Djuranestesi - VetVentilen
  • Sällskapet för Smådjursreproduktion
  • Intresseförening för kirurgi- & anestesiintresserade veterinärer - Skalpellen
  • Nordisk Kommitte för Vetenskapligt Veterinärmedicinskt samarbete - NKVet
  • Intresseförening för kattpraktiserande veterinärer - Jamaren
  • Swedish Veterinary Dermatology Study Group - SVDSG
  • Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi - SSVO 
  • Svenska Sällskapet för Djurtandvård - SSDT
  • Veterinär Vårdhygienförening - VVHF
Uppdaterades senast 23 augusti 2019