Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg

Information rörande handledarutlåtande och tjänstgöringsintyg som utfärdas för aspiranter inom specialistutbildningsprogrammen

Här finns handledarinstruktion utfärdade av SVF för specialistutbildning smådjur.

 

Handledarutlåtande 

Varje handledare ska skriva sitt utlåtande i samband med att handledningen upphör enligt nedan punkter i ett dokument som sedan mailas till oss i pdf.

Följande information ska finnas med:

  1. Tidsperiod under vilken handledning skett och intyget avser
  2. Intyg om de olika momenten i utbildningsplanen som under tidsperioden har genomförts och att utbildningskraven uppfyllts
  3. Omdöme om aspirantens uppträdande gentemot djur, arbetskamrater och djurägare
  4. Intyg att aspiranten bedöms kunna fungera självständigt som specialist
  5. Underskrift av handledaren

Den som sist varit handledare har huvudansvar för genomgång och slutsummering, tidigare handledare bör intyga att de fungerat som sådana och bidraga med information. Varje handledare skriver sitt utlåtande i samband med att handledningen och/eller tjänsten upphör.

Steg 1 hund och katt, ESK har tagit fram en mall som ska skickas in av den som sist varit handledare, klicka på länken nedan.

Blankett - Handledarintyg steg 1 hund och katt. 

Denna blankett ska endast fyllas i av den som sist varit handledare när din tjänstgöring är klar. Övriga handledare skickar in ett dokument innehållande ovan punkter.

 

Tjänstgöringsintyg

När du uppnått tre års sammanlagd tjänstgöringstid eller när du byter arbetsgivare ska ett tjänstgöringsintyg skickas i samband med bytet.

Följande information ska finnas med som ska mailas till oss i pdf:

  1. Tidsperiod och arbetsplats för tjänstgöringen
  2. Tjänstgöringsgrad (hel- deltid) i %
  3. Eventuella perioder av tjänstledighet/föräldraledighet/sjukskrivning

 

Alla intyg ska mailas löpande i pdf till specialistutbildning@svf.se

 

Uppdaterades senast 12 mars 2021