Sidoutbildningen

Godkänd kurssammansättning

Sidoutbildningen ska omfatta minst sex kurser inom specialiteten. Varje kurs ska omfatta minst två dagar.

När vi tittar på en kurssammansättning ska kurserna vara fördelade på olika områden.
Riktlinjerna vi har är att det ska vara minst sex st godkända steg 1-kurser med god spridning och därmed ungefär lika delar kirurgi och medicin. Detta är dock inte strikt 50/50 då en del kurser samt flera ämnen som tex diagnostik kan hamna lite mittemellan, så om kurssammansättningen för övrigt har god spridning godkänns kurssammansättningen.

Inom respektive område ska det också vara god spridning. Om aspiranten har 3 st kurser inom dermatologi behöver aspiranten totalt ca 8 st kurser, förutsatt att resten är bra fördelade.
Går aspiranten tex tre liknande dermatologi-kurser räknas detta alltså som en medicinsk kurs.
Är det en fyra dagars kirurgikurs som är uppdelad på två tillfällen (2 dagar/tillfälle) räknas det också ofta som en kurs.

Examinationen har ca 50% kirurgi respektive 50% medicinfrågor. Eftersom vi inte vet vad aspiranterna har för klinisk erfarenhet eller andra kurser (som inte är steg 1-godkända), så kan det vara så att vi rekommenderar en extra kurs inom tex kirurgi/medicin även om kurssammansättningen är godkänd men om aspiranten anses ha goda kirurgikunskaper är det upp till aspiranten att bedöma om det behövs en extra kurs eller inte.

Övrigt:
Deltagande i kongresser och symposier räknas generellt inte som kurs. Ibland kan dock tex kongressers symposier godkännas, om de ansökt och följer ESKs kriterier för steg 1-godkänd kurs kan de alltså också vara steg 1 godkända kurser. Veterinärkongressen (Swedish Congress of Veterinary medicine) brukar tex vara en steg 1 godkänd kurs.

Har en kurs blivit inställd etc. kan aspiranten söka dispens hos oss, om det blir tight om tid inför sista inlämningsdatum. Aktuellt i dessa tider med tanke på covid-19 och FHMs riktlinjer.

Skicka in kursintyg för godkännande

Kursintyg ska mailas in i pdf-format löpande till specialistutbildning@svf.se för registrering. 

 

Uppdaterades senast 09 mars 2021