Kurssammansättning

Sidoutbildningen ska omfatta minst sex kurser inom specialiteten. Varje kurs ska omfatta minst två dagar.

Godkänd kurssammansättning

Sidoutbildningen ska omfatta minst sex kurser inom specialiteten. Varje kurs ska omfatta minst två dagar. Tillsammans med din handledare ska du fylla i de steg 1 godkända kurser du planerar att gå i din utbildningsplan.

Riktlinjerna är att det ska vara minst sex st godkända steg 1-kurser med god spridning och därmed ungefär lika delar kirurgi och medicin. Detta är dock inte strikt 50/50 då en del kurser samt flera ämnen som tex diagnostik kan hamna lite mittemellan, så om kurssammansättningen för övrigt har god spridning kan den godkänns.

Inom respektive område ska det också vara god spridning. Om aspiranten har 3 st kurser inom dermatologi behöver aspiranten totalt ca 8 st kurser, förutsatt att resten är bra fördelade. Går aspiranten tex tre liknande dermatologi-kurser räknas detta alltså som en medicinsk kurs. Är det en fyra dagars kirurgikurs som är uppdelad på två tillfällen (2 dagar/tillfälle) räknas det också ofta som en kurs.

Examinationen har ca 50% kirurgi respektive 50% medicinfrågor. Eftersom vi inte vet vad aspiranterna har för klinisk erfarenhet eller andra kurser (som inte är steg 1-godkända), så kan det vara så att vi rekommenderar en extra kurs inom tex kirurgi/medicin även om kurssammansättningen är godkänd men om aspiranten anses ha goda kirurgikunskaper är det upp till aspiranten att bedöma om det behövs en extra kurs eller inte.

Övrigt:
De utländska kurser som kan tillgodoräknas som steg 1-kurser är ECVIM och ESAVS-kurser. 
https://www.esavs.eu/
https://ebvs.eu/colleges

Den norske veterinärförening - godkända kurs  - specialistutdanning for veterinaerer - Specialisering i smådyrsykdommer - hund og katt

 

Uppdaterades senast 01 februari 2024