Anmälan till en specialistutbildning

I dagsläget kan du anmäla ditt intresse för en specialistutbildning, i avvaktan på att utbildningsprogrammen enligt nya föreskriften startar.

Skicka i så fall in följande information till specialistutbildning@svf.se:

  • För- och efternamn
  • Vilken specialistutbildning du vill anmäla dig till

När respektive specialistprogram öppnar får de som anmält intresse, personligt meddelande om det per email. Meddelande och all information om hur man ansöker kommer också att läggas ut på hemsidan.

I samband med ansökan kan man bland annat också ansöka om att få tillgodoräkna sig handledd tjänstgöringstid som genomförts tidigare, läs detaljer via länkar nedan.

Regler för tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknanden steg 1

Uppdaterades senast 02 juni 2023