Anmälan till en specialistutbildning

Vill du anmäla dig till en specialistutbildning mailar du nedan information till specialistutbildning@svf.se.

  • Vilken specialistutbildning du vill anmäla dit till
  • Kopia på Jordbruksverkets intyg att du är legitimerad svensk veterinär 
  • Namn på din huvudhandledare
  • Namn på din tjänstgöringsplats 
  • Fakturaadress (bolagsnamn, adress samt faktura-mailadress)

Din anmälan kommer hanteras när vi öppnar antagningen vilket kommer ske när utbildningsplanen för den utbildning du anmält dig till är färdigställd.

När antagningen öppnar kontaktas alla som anmält sig per mail med instruktion och malldokument. Man kan då även ansöka om att få tillgodoräkna sig handledd tjänstgöringstid, läs detaljer via länken nedan.

Regler för tillgodoräknanden - steg 1

Uppdaterades senast 03 maj 2022