Utlysning av stipendier

Distriktsveterinär Hjalmar Håkanssons stipendiestiftelse Medicinalrådet Gustaf Kjerrulfs stipendiestiftelse Distriktsveterinär Hjalmar Clarence Lagers stipendiestiftelse

Distriktsveterinär Hjalmar Håkanssons stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål: Stipendium som belöning åt svensk veterinär, som genom vetenskaplig forskning inom veterinärvetenskapen eller praktiska rön inom veterinäryrket därav gjort sig särskilt förtjänt.

Utdelningsbart belopp: 25 000 kr.

Medicinalrådet Gustaf Kjerrulfs stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål: Stipendium till legitimerad veterinär som huvudsakligen ägnar sig åt livsmedelshygien och utgår för studieresa i utlandet eller för vetenskaplig forskning inom landet.

Utdelningsbart belopp: 22 000 kr.

Distriktsveterinär Hjalmar Clarence Lagers stipendiestiftelse

Stiftelsens ändamål: Stipendium till yngre legitimerad veterinär för idkande av studier i kirurgi.

Utdelningsbart belopp: 16 000 kr.

Regler för ansökan

Ansökan ställs till Sveriges Veterinärförbunds styrelse.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Sökandes namn, telefon, e-postadress, anställning och arbetsplats.
  • En kort presentation av den sökandes professionella kompetens med relevans för den aktuella stiftelsen/ansökan.
  • Vad ansökan avser – ex vis studieresa: resmål, syfte, motivering, evt tillstyrkan av handledare/chef eller liknande; syfte med eventuella studier som ansökan avser etc.
  • Annan motivering eller handlingar som den sökande önskar åberopa. Eftersom ansökan sker i konkurrens är motiveringen av ansökan relaterat till respektive stiftelses ändamål viktig.
  • Sökandes CV (totalt max två A4-sidor med textfont minst 11 pt).
  • Ansökan ska vara underskriven av den sökande.

 

Ansökningstid och adressuppgifter

  • Skannad version av den signerade ansökan samt bilagor ska ha kommit Sveriges Veterinärförbund tillhanda via e-post kansli@svf.se senast 7 november 2021.
  • Originalet av ansökan med bilagor insänds via vanlig post, Sveriges Veterinärförbund tillhanda senast 14 november 2021 på adress Box 12 709, 112 94 Stockholm.
  • Ansökan är giltig först när Sveriges Veterinärförbund mottagit originalet enligt föregående punkt.

 

 

Uppdaterades senast 05 juli 2021