Sektionen för försöksdjur

Sektionen arbetar med att:

Informera om betydelsen av djur i forskning för att öka kollegers och allmänhetens insyn i varför och hur djur deltar i forskning.

Samla veterinärer som arbetar med djur i forskning, stödja samarbete och utbyte av erfarenheter.

Främja utbildning av veterinärer och främja forskning inom:

  • djurskydd, etik och 3R (ersätta, minska antal och förfina metoder)
  • hälso- och sjukvård hos djur i forskning
  • god djurmiljö och omvårdnad av djur

Följa internationell utveckling och främja internationella kontakter inom branschen.

Ge råd, sprida kunskap och vara remissinstans för frågor inom sektionens område. 

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: forsoksdjur@svf.se

Bli medlem i sektionen

Sektionens ledningsgrupp

Ordförande: Therese Edström

Sekreterare: Velina Siderova

Ekonomiansvarig: Aina Moe Bäck

Utbildningsansvarig: Aina Moe Bäck

Informationsansvarig: Therese Edström

Remissansvarig: Monika Kozak Ljunggren

Internationella kontakter: Rafael Frias

 

Uppdaterades senast 28 april 2021