Försöksdjurssektionen

Försöksdjursektionens arbetar med att:
-     Utveckla av det veterinärmedicinska kunnandet rörande hälso- och sjukvård hos försöksdjur (försöksdjursmedicin).

-     Öka kunskaper om betydelsen av definition och kvalitet hos försöksdjur och deras miljö, vård och förvaring i den biomedicinska forskningen.

-     Främja av djurskydd och höga etiska värderingar vid användning av djur för vetenskapliga ändamål.

-     Initiera och stödja forskning som sektionen anser angelägen.

-     Följa den internationella utvecklingen och främja internationella kontakter inom sektionens verksamhetsområde.

-     Verka för fördjupade kontakter och ökad sammanhållning mellan olika veterinärkategorier inom området.

-     Verka för samarbete med andra yrkeskategorier och organisationer inom försöksdjursområdet.

-     Verka som sakkunnigt organ och remissinstans i frågor som ligger inom sektionens kompetensområde. 

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen. Ledningsgruppen nominerar personer till olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av VMR-riktlinjer initierade av ledningsgruppen.  

Välkommen att kontakta oss på: forsoksdjur@svf.se
Bli medlem i sektionen

Sektionens ledningsgrupp
Bengt Eriksson, Ordförande
Kristian Königsson, Utbildningsansvarig
Aina Moe Bäck
Anna Granlund
Marianne Jensen-Waern
Rebecca Sandgren

Uppdaterades senast 27 juni 2019