Neurologi

Dokument och information om examination.

Dokument steg 2 neurologi
Kunskapskrav neurologi
Fallrapport – instruktioner Neurologi
Fallförteckning – mall Neurologi
Individuell studieplan – mall Neurologi
Intygsmall för vistelse hos Diplomat
Kurser / kongresser/ vetenskapliga möten - Neurologi
Litteraturförteckning Neurologi
Målbeskrivning för specialistkompetens inom neurologi för hund och katt


Examination
Vi planerar examination i steg 2 neurologi den 21 januari 2022, på Scandic Infra City, Upplands Väsby.

Vi vill ha anmälan till examination samt fallrapporter inskickade senast 15 maj 2021. Övriga credentals inkl. ansökan om dispens för moment som inte kunnat genomföras till följd av Covid skickas senast den 31 augusti 2021. Anmälan samt dokument skickas till: specialistutbildning@svf.se.

Notera: Om du mailar stora filer och inte får någon bekräftelse att vi mottagit dem, då har de troligtvis inte kommit fram till oss.

Uppdaterades senast 14 september 2021