För kursarrangörer

SVF ansvarar för att rekommendera vilka kurser som aspiranten får tillgodoräkna sig i respektive program. Om en kursarrangör vill ha en kurs rekommenderad för ett visst specialistprogram, kan en förfrågan göras till SVF. Bedömningen görs med hjälp av de olika ESK-grupperna (Examinations- och styrkommitté) som är SVF:s expertgrupper inom olika djurslags- och ämnesområden.

Kurserna ska, för att få tillgodoräknas, vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar och omfatta ett specifikt ämnesområde. Kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Omfattningen ska vara två dagar och föreläsarna ska vara väl meriterade. 

ESK hund och katt beslutade den 7 juni 2022 följande kriterier för steg 1 kurser:  

 • Kursen skall omfatta ett specifikt ämnesområde.
 • Kursnivån ska motsvara utbildningens kunskapskrav.
 • Kurstiden skall vara över minst två dagar och innehålla minst 12 kurstimmar*.
 • Minst 50 % av föreläsningstiden skall föreläsas av en steg 1 specialist eller inneha motsvarande ämneskompetens alternativt högre formell kompetens, inom hund och katt.
 • Kursen skall vara utannonserad och tillgänglig för alla veterinärer.
 • ESK gör en individuell bedömning av varje ansökan och i enskilda fall kan ytterligare kriterier efterfrågas.

  *12 tim avser aktiv föreläsningstid eller handledda praktiska moment, dvs exklusive pauser, registrering & introduktion eller avslutning i schemat.
  - Kongresser kan i enstaka fall godkännas om ovanstående kriterier är uppfyllda och närvaron dokumenteras.

ESK hund och katt beslutande den 8 mars 2022 att förlänga godkännandet för kurser från 12 till 18 månader. 


ANSÖK
via avsedd blankett som mailas in till: specialistutbildning@svf.se


Avgifter som gäller från och med 1 januari 2022:

 • Rekommendation inom ett specialistområde 11.500 kr
 • Rekommendation inom två eller fler specialistområden, avgift för varje tillkommande område 5.500 kr
 • Förnyad rekommendation av kurs 5.500 kr (förutsätter att varken program, längd eller föreläsare har ändrats).
 • Ansökan om ändring av redan rekommenderad kurs 5.500 kr (avser handläggning av ändringar).

Avgift för förhandsrekommendationer av kurser uttas innan en förfrågan hanteras. 

Ansökan om att få en kurs rekommenderad som sidoutbildning inom två eller fler specialistområden
Exempel på en ansökan om att få en kurs rekommenderad för 3 olika specialistutbildningar: 11 500 SEK + 5 500 SEK + 5 500 SEK.

 

Från och med juli 2014 kan nationella kurser enbart godkännas om ansökan om rekommendation har skickats till SVF i förväg. Inga efterhandsrekommendationer kommer att utfärdas hädanefter.

 

Uppdaterades senast 16 september 2022