För kursarrangörer

SVF ansvarar för att rekommendera vilka kurser som aspiranten får tillgodoräkna sig i respektive program. Om en kursarrangör vill ha en kurs rekommenderad för en viss kurs, kan en förfrågan göras till SVF. Bedömningen görs med hjälp av de olika ESK-grupperna (Examinations- och styrkommitté) som är SVF:s expertgrupper inom olika djurslags- och ämnesområden.

Kurserna ska, för att få tillgodoräknas, vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar och omfatta ett specifikt ämnesområde. Kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Omfattningen bör vara två dagar och föreläsarna ska vara väl meriterade. 

Från och med juli 2014 kan nationella kurser enbart godkännas om ansökan om rekommendation har skickats till SVF i förväg. Inga efterhandsrekommendationer kommer att utfärdas hädanefter.

Från och med 8 mars 2022 har ESK hund och katt förlängt godkännandet för kurser från 12 till 18 månader. 


ANSÖK
via avsedd blankett. 

Avgifter som gäller från och med 1 januari 2022:

  • Rekommendation inom ett specialistområde 11.500 kr
  • Rekommendation inom två eller fler specialistområden, avgift för varje tillkommande område 5.500 kr
  • Förnyad rekommendation av kurs 5.500 kr
  • Ansökan om ändring av redan rekommenderad kurs 5.500 kr

Avgift för förhandsrekommendationer av kurser uttas innan en förfrågan hanteras. 

Ansökan om att få en kurs rekommenderad som sidoutbildning inom två eller fler specialistområden
Exempel på en ansökan om att få en kurs rekommenderad för 3 olika specialistutbildningar: 11 500 SEK + 5 500 SEK + 5 500 SEK.

Ansökan om förnyad rekommendation
Förutsätter att varken kursens program, längd eller föreläsare har ändrats. 

Ansökan om ändring av redan rekommenderad kurs
Avgiften avser handläggning av ändringar.

 

Uppdaterades senast 21 april 2022