Workshop för arbetsmiljöarbete med fokus på kränkande särbehandling och trakasserier

Paketet innehåller en introduktion inklusive syfte, beskrivning av relevanta lagar och förordningar, beskrivning av härskartekniker och hur de kan motverkas samt tre diskussionsövningar.

Här finner du presentationen med instruktioner - endast för medlemmar.

Uppdaterades senast 10 november 2021