EMA:s "Veterinary awerness day"

Den nya EU-förordningen för veterinärmedicinska läkemedel har varit i bruk sedan 28 januari 2022. Under två dagar ges möjlighet att få en överblick av EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndigheten) arbete inom det veterinärmedicinska området. Evenemanget hålls både fysiskt och digitalt.

Programmet innehåller bland annat seminarier om antimikrobiell resistens, stöd för innovation och samarbete med akademin. Dessutom ges parallella sessioner i mer specifika ämnen som djurskydd, veterinärläkemedel och miljö.

Frida Wikström, utredare på Läkemedelsverket och vice ordförande i EMA:s vetenskapliga kommitté för veterinärläkemedel (CVMP), berättar om det stora nätverksarbetet inom EU under implementeringen av den nya förordningen.

Anmälan och information

För den som inte har möjlighet att delta på eventet finns det möjlighet att se det i efterhand.

Uppdaterades senast 15 september 2023