SVF uppmanar till svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor

Sveriges Veterinärförbund skickade den 2:a juli följande skrivelse till de svenska ledamöterna i Europaparlamentet med en uppmaning om ett svenskt agerande i frågan om reservation av antimikrobiella substanser för behandling av människor.

Med anledning av de diskussioner som pågår kring kriterierna för att reservera vissa antimikrobiella substanser för behandling av människor (Kommissionens delegerade förordning DEA 2021/2718) vill Sveriges Veterinärförbund påpeka den absoluta nödvändigheten av att få använda antibiotika till djur, på ett ansvarsfullt sätt. Kommissionens förslag medger att vissa substanser reserveras för humant bruk, men väger också in djurskyddsaspekten på ett sätt som vi hoppas att parlamentet kan stödja.

Antibiotikaanvändningen och resistensmönstren hos bakterier varierar mellan olika regioner och mellan veterinär- och humanmedicinen, även om de i viss mån hänger samman. Kommissionens förslag tar hänsyn till detta och tydliggör att folkhälsan är prioriterad. Dock skulle fler begränsningar, utöver vad som redan möjliggörs i förslaget, inte innebära någon vinst för folkhälsan utan enbart en förlust för djurskyddet.

Vi vill därför vädja till er att stötta kommissionens förslag till kriterier, så att en gemensam strävan mot att minimera användningen av antibiotika till djur och människor för att minska risken för resistensutveckling hos såväl humanbakterier som djurbakterier kan fortsätta.

Stockholm 2021-07-02

Sveriges Veterinärförbund

Se även FVEs pressmeddelande: FVE & EPRUMA call upon MEPs to approve the EU Commission delegated act on criteria for reserving antimicrobials for human use only

Sveriges Veterinärförbund samt de finska och norska veterinärförbunden kommenterade FVEs skrivelse enligt nedan:

Nordic comments on the FVE feedback on criteria for antimicrobials reserved for human use

With respect for the differing opinions among European veterinarians about these matters, we would like to put forward the Nordic position that we do not share the critical FVE opinion on the draft Delegated Act to set criteria for the designation of antimicrobials reserved for humans. We have therefore not followed the request to contact our governments for support for the FVE position.

While we support the suggestion to explicitly mention animal welfare in the Act, we do not consider it appropriate to object to the statement that a crucial need for an antimicrobial substance as a last resort in human patients should override its need in animals. As veterinarians, we have the option to euthanise our patients and it is questionable if the ultimate good of animal welfare is best served by allowing the use of antimicrobial treatment of infections with multiresistant bacteria as this will only speed up the development of more resistance among animal pathogens, bringing us to the same point of no available substance for treatment of certain infections. It is inevitable that we will need to find alternative strategies for certain infectious diseases in animals and, failing that, use the tool of euthanasia. As strong advocates in veterinary public health, we approve of the text in the Act and do not support the suggestion to remove recital 10.

The Swedish Veterinary Association, the Norwegian Veterinary association and the Finnish veterinary Association           

Uppdaterades senast 18 augusti 2021