SVF kommenterar SKKs beslut avseende tillfällig dispens vid avel

Med anledning av Svenska Kennelklubbens beslut att medge en generell dispens från krav i grund- och registreringsregler om att, innan parning, inkomma med resultat av exempelvis ögonlysning, HD, ED och liknande undersökningar samt krav om känd mental status under april och maj 2020 vill Sveriges veterinärförbund (SVF) kommentera detta enligt följande:

SVF anser att dispensen är djupt olyckligt och att beslutet riskerar att få negativa konsekvenser på hälsa och välfärd hos avkomma från föräldradjur som inte undersökts enligt praxis. Att kullen kan beläggas med framtida avelsspärr löser inte eventuella hälso- eller välfärdsproblem hos drabbade hundar. SVF vill även tydliggöra att det i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt framgår att djur inte får användas i avel om de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas, regler som inte får frångås även om SKK ger dispens från sina egna regler. SVF uppfattar dessutom beslutet som överflödigt eftersom majoriteten av Sveriges veterinärkliniker har fullgoda lösningar för djurägare i riskgrupper som behöver besöka veterinär. Vi uppmanar SKK att omvärdera sitt beslut å det snaraste.

SKKs beslut om tillfällig dispens vid avel kan läsas i sin helhet på SKKs hemsida

Uppdaterades senast 24 april 2020