Sveriges Veterinärförbund tar över administration av specialistutbildningar

Från och med 1 januari gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJV 2021:25). I korthet innebär den att SVF tar över de delar av administrationen som just nu ligger hos Jordbruksverket. Det innebär att ansökning till specialistutbildning skickas till SVF. Jordbruksverket kommer fortsättningsvis att utfärda intyg efter fullgjord utbildning.

Föreskriften finner du på Jordbruksverkets webbplats, saknummer C 25 - SJV 2021:25.

Uppdaterades senast 17 november 2021