Sveriges Veterinärförbund tar över administration av specialistutbildningar

Från och med 1 januari gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJV 2021:25). I korthet innebär den att SVF tar över de delar av administrationen som tidigare utfördes av Jordbruksverket. Det innebär att ansökning till specialistutbildning skickas till SVF. Jordbruksverket kommer fortsättningsvis att utfärda intyg efter fullgjord utbildning.

Föreskriften finner du på Jordbruksverkets webbplats, saknummer C25 - SJV 2021:25.

Mer information och detaljer uppdateras löpande på vår hemsida under fliken Specialistutbildning.

Uppdaterades senast 23 februari 2022