Resultat av fullmäktigeval 2019

Skärmklipp
Totalt röstade 400 medlemmar. Samtliga avgav sina röster elektroniskt. Valet avser mandatperioden 2020–2023. De 12 kandidater som har fått flest röster blir ordinarie fullmäktigeledamöter. De följande kandidaterna utgör ersättare i fullmäktige och ska kallas i ordning efter fallande röstetal. Därutöver finns 15 fullmäktigedelegater som utsågs vid förra valet (mandatperiod 2017–2020).

Resultat vid Sveriges Veterinärförbunds val 2019 - fullmäktigeledamöter

12 ordinarie ledamöter med 4 års mandatperiod 2020–2023

Magnus Algotsson, Hagby

Åsa Bergström, Tibro

Astrid Borg, Malmö

Ulrika Forshell, Uppsala

Jonas Johansson Wensman, Uppsala

Jenny Lundström, Tobo

Oskar Maxon, Romakloster

Sofia Munoz, Höviksnäs

Elin Norberg, Umeå

Åsa Rising, Uppsala

Anders Sandberg, Åtvidaberg

Estelle Ågren, Knivsta

 

Ersättare i nedanstående ordning med 4 års mandatperiod 2020–2023

 1. Sandra Draaisma, Karlskrona
 2. Torsten Jakobsson, Bankeryd
 3. Therese Edström, Mölndal
 4. Åsa Lundgren, Väse
 5. Emma Bergenkvist, Uppsala
 6. Henrik Rönnberg, Uppsala
 7. Ellen Winqvist, Vänge
 8. Aina Moe Bäck, Lindome
 9. Katarina Kjeller, Götene
 10. Christina Björkqvist Finell, Kil
 11. Maria Averstad, Älvsjö
 12. Stefan Ekwall, Årsta

 

 

Uppdaterades senast 09 januari 2020