Remissvar från Sveriges Veterinärförbund avseende märkning och registrering av katter

8881D1C3 5BBB 4BEC B060 BE860D6E6651
Sveriges Veterinärförbund har tagit del av en remiss från Näringsdepartementet, enheten för landsbygdsfrågor gällande märkning och registrering av katter och har meddelat en antal synpunkter.

Här finner du remissvaret. Synpunkterna på remissen har inhämtats från Sektionen för Smådjur inom Veterinärmedicinska rådet (VMR) och Djurskyddsutskottet, SVF och har redigerats av SVF:s kansli. 

Uppdaterades senast 10 januari 2020